Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce

Urząd Miasta Kobyłka, fot: kobylka.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce uprzejmie prosi Mieszkańców o ograniczenie wizyt i załatwianie wyłącznie najpilniejszych i koniecznych spraw.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa pracownicy socjalni ograniczą również do minimum wizyty u mieszkańców w terenie. Dni i godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce pozostają bez zmian.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego osoby obsługiwane proszone są o zachowanie odpowiedniego dystansu zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Pracownicy Ośrodka są wyposażeni w dozowniki z płynem do dezynfekcji – należy z nich obowiązkowo korzystać.

Wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i opiekuńcze można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a także platformy e-PUAP.

  • Kontakt mailowy do OPS: ops.kobylka@interia.pl
  • Sprawy różne, wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – 22/763-42-72
  • Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – 22/ 763-42-66
  • Pracownicy socjalni– 22/ 763-42-66 do 71
  • Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+ – 22/763-42-61 do 62