Otwarcie zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej w Wołominie

W piątek, 27 maja br. Starosta Wołomiński Adam Lubiak zorganizował briefing prasowy poświęcony oddaniu do użytkowania zmodernizowanego odcinka al. Armii Krajowej w Wołominie – inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński oraz Wicewojewoda Mazowiecki Piotr Uściński.

– Jest mi niezmiernie miło, że w Dniu Samorządowca mogę tutaj w Wołominie być wspólnie z samorządowcami. Cieszę się, że ze współpracy rządu i samorządu powstają tego typu potrzebne inwestycje. (…) Setki milionów złotych, które trafiają do Powiatu Wołomińskiego i gmin z terenu powiatu na inwestycje są naprawdę dobrze wydawane. Gratuluję Panu Staroście i samorządowcom, jest to przykład wspaniale zrealizowanej inwestycji, która przez wiele lat będzie służyła mieszkańcom – powiedział Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński.

– Dziękuję samorządowcom. Bez ich inicjatywy i ciężkiej pracy, nie byłoby tych wszystkich inwestycji dla mieszkańców. Nowe drogi, kanalizacje, wodociągi, czy sale sportowe, to bardzo ważne zadania, które poprawiając jakość życia. To inwestycje, z których każdego dnia mieszkańcy korzystają. (…) W tym szczególnym dniu, w którym obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, chciałbym pogratulować samorządowcom dobrych inwestycji i życzyć dalszej wytrwałej służby na rzecz mieszkańców. – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

– Kierowcy już mogą korzystać ze zmodernizowanego odcinka Armii Krajowej w Wołominie. To kluczowa inwestycja powiatowa, mająca na celu udrożnienie ruchu w stolicy powiatu. Głównym elementem nowej infrastruktury jest rondo na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Sasina oraz ścieżki rowerowa i bezpieczne przejścia dla pieszych. (…) Dziękuję Panu Wojewodzie oraz Panu Ministrowi za ciągłe za wsparcie rozwoju naszego powiatu. – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Rozbudowa drogi powiatowej al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Załuskiego/Wołomińskiej do ul. Piłsudskiego została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 839 071,06 zł. Koszt zadania to blisko 5,5 mln zł. Długość zmodernizowanego odcinka to ponad 800 metrów.

W ramach realizacji inwestycji zrealizowano m.in.:
– budowę ronda na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ul. Sasina,
– wymianę nawierzchni asfaltowej,
– budowę ścieżki rowerowej i chodników,
– budowę zatok autobusowych i postojowych,
– poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.