Plany Miejscowe Zagospodarowania Przestrzennego w cyfrowej wersji

Od 2016 roku Urząd Gminy Dąbrówka rozpoczął wdrożenie digitalizacji planów miejscowych celem ułatwienia do nich powszechnego dostępu dla mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów. Od teraz wszyscy mają możliwość wglądu do obowiązujących planów za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Dąbrówka poprzez stronę.

Narzędzie to pozwala w łatwy sposób na odnalezienie żądanego obszaru lub pojedynczej działki (można wyszukiwać nieruchomości po nr działki lub adresie) i sprawdzenie czy nieruchomość jest objęta planem. Wgląd do planów ma charakter poglądowy i wydruk ze strony nie jest dokumentem urzędowym. Do wszelkich czynności związanych z obrotem nieruchomościami, podziałów czy pozwoleń na budowę należy uzyskać wypis bądź wypis z wyrysem z planu miejscowego w Urzędzie Gminy Dąbrówka.

Źródło/Foto: Urząd Gminy Dąbrówka