Pomoc dla mareckich przedsiębiorców

Urząd Miasta Marki, fot: marki.pl

Koronawirus jest ciosem w przedsiębiorców, z których wielu jest pracodawcami. Zakłócone dostawy, spadający popyt, gwałtowne wahania kursów walutowych – to wszystko powoduje, że prowadzenie przedsiębiorstw przypomina prowadzenie okrętu w czasie sztormu. W tej sytuacji marecki samorząd chce pomóc ludziom biznesu – pracodawcom.

– Chcemy, by przetrwali te ciężkie chwile i po zakończeniu epidemii wrócili na ścieżkę wzrostu. Liczę, że rząd wprowadzi szerokie rozwiązania ochronne dla przedsiębiorców. My też chcemy im pomóc w najszerszym zakresie, jaki daje nam prawo – deklaruje Jacek Orych, burmistrz Marek.

Możliwości wynikają z przepisów ordynacji podatkowej i dotyczą podatków od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego. Na wniosek przedsiębiorcy Urząd Miasta Marki może zaproponować:

1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

– Zaproponujemy odroczenie podatków za okres marzec-maj 2020, możemy je też umorzyć – deklaruje Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza Marek.

Przygotowane zostały też propozycje dla tych przedsiębiorców którzy wynajmują od miasta lokale. – Jeśli ze względu na sytuację finansową zawieszą działalność, nie będą płacić czynszów – zaznacza Beata Orczyk, skarbnik Marek.

Wszelkie informację w sprawie ulg udzielane będą pod numerem telefonu (22) 781 10 03 wew. 540 przez pracownika Biura Windykacji i Egzekucji w godzinach od 8 do 12 (pon. wt. czw. pt.), a w środy od 10 do 14.

– Mam nadzieję, że podobne możliwości dadzą dużo silniejsze finansowo instytucje takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i firmy energetyczne. Myślę, że wszystkim zależy na tym, by pracodawcy obronili się przed skutkami kryzysu. Z niecierpliwością czekamy na rozwiązania legislacyjne w tej materii – dodaje Jacek Orych