Ponad 170 projektów w powiatach otwockim, legionowskim, wołomińskim ze wsparciem samorządu Mazowsza

Ponad 170 projektów w powiatach otwockim, legionowskim, wołomińskim ze wsparciem samorządu Mazowsza, fot. mazovia.pl

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ponad 170 inwestycji w powiatach otwockim, legionowskim i wołomińskim 15,7 mln zł. Dwa projekty otrzymały też wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na łączną kwotę 1 mln zł. Dziś z beneficjentami spotkali się wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek i radna województwa mazowieckiego Aleksandra Śmietanka.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek zaznacza, że skala pomocy dla mazowieckich gmin i powiatów jest ogromna. – Tylko w tym roku w ramach programów wsparcia dla inwestycji lokalnych na Mazowszu przeznaczymy około 1 mld zł. Dzięki przekazanemu dzisiaj dofinansowaniu zostanie zrealizowanych ponad 170 projektów w powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim, na które czekają mieszkańcy.

Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska podkreśla, że samorządy lokalne mogły ubiegać się o środki na różne inwestycje. – Pomagamy w realizacji ważnych dla mieszkańców zadań i projektów. Są to np. boiska, hale czy skateparki, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup wozów strażackich czy remonty strażnic OSP. Na naszą pomoc mogą liczyć także seniorzy, działkowcy czy schroniska dla zwierząt.

Jak zauważa radna województwa mazowieckiego Aleksandra Śmietanka, programy wsparcia umożliwiają rozwój mazowieckich miast, gminy i powiatów. – Dzięki środkom z Sejmiku Województwa Mazowieckiego powstaną kolejne ważne i wyczekiwane inwestycje w naszym regionie. Będą one służyły mieszkańcom, bo to jest nasz priorytet.

4 mln zł na boiska i hale sportowe

Od lat sejmik Mazowsza dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 21 projektów sportowych w powiatach otwockim, legionowskim i wołomińskim. Łącznie trafi do nich 4 mln zł.

Wnioskodawca

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Miasto Kobyłka

Wołomiński

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kobyłce

226 730

Gmina Radzymin

Wołomiński

Budowa toru rowerowego typu Pumptrack przy ul. Nowej w miejscowości Radzymin – etap 1B

226 730

Gmina Wiązowna

Otwocki

Budowa boiska wielofunkcyjnego na placu w Woli Duckiej

226 730

Gmina Miasto Marki

Wołomiński

Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia

156 161

Miasto i Gmina Osieck

Otwocki

Modernizacja oświetlenia hali sportowej w szkole podstawowej w Osiecku

76 090

Gmina Miejska Legionowo

Legionowski

Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 3

203 085

Powiat Wołomiński

Wołomiński

Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół w Wołominie

226 730

Gmina Tłuszcz

Wołomiński

Budowa toru pumptrack na terenie Parku Długa w Tłuszczu

206 447

Gmina Klembów

Wołomiński

Wyposażenie boiska piłkarskiego w Klembowie w trybuny, oświetlenie oraz szatnie dla zawodników

222 195

Gmina Jadów

Wołomiński

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urlach

226 730

Gmina Dąbrówka

Wołomiński

Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w miejscowości Sokołówek

26 242

Gmina Wołomin

Wołomiński

Modernizacja infrastruktury sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

153 043

Miasto Zielonka

Wołomiński

Przebudowa szkolnego boiska piłkarskiego w Zielonce

226 730

Miasto i Gmina Serock

Legionowski

Budowa toru pumptrack w Skubiance w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance”

226 730

Gmina Poświętne

Wołomiński

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach

226 730

Gmina Nieporęt

Legionowski

Przebudowa boiska w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt

226 730

Gmina Celestynów

Otwocki

Przebudowa boiska w Regucie

219 340

Gmina Wieliszew

Legionowski

Remont hali sportowej w Wieliszewie

170 048

Miasto Józefów

Otwocki

Konstrukcja do treningu sportowego z torem przeszkód typu ninja

87 453

Gmina Kołbiel

Otwocki

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kątach, gmina Kołbiel

226 730

Gmina Karczew

otwocki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Karczew

226730

 

42 projekty strażackie z dofinansowaniem

„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik Mazowsza dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego to prawie 2,6 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remonty i modernizację budynków strażnic czy zakup wyposażenia.

Gmina

OSP

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Gmina Jabłonna

OSP Jabłonna

 legionowski

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Gmina Miejska Legionowo

Legionowo

 legionowski

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

Gmina Wieliszew

Kałuszyn

 legionowski

remont strażnicy

40 000,00 zł

OSP Wieliszew

 legionowski

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

OSP Kałuszyn

 legionowski

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Miasto i Gmina Serock

Gąsiorowo

 legionowski

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

OSP Serock

nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Gmina Celestynów

OSP Dąbrówka

 otwocki

wyposażenie

10 020,00 zł

OSP Dyzin

wyposażenie

9 705,00 zł

OSP Podbiel

wyposażenie

14 800,00 zł

OSP Regut

wyposażenie

1 875,00 zł

OSP Zabieżki

wyposażenie

3 600,00 zł

Celestynów

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

Gmina Karczew

Karczew

 otwocki

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

Gmina Kołbiel

OSP Kąty

 otwocki

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Miasto i Gmina Osieck

Natolin

 otwocki

remont strażnicy

40 000,00 zł

Gmina Sobienie-Jeziory

Wysoczyn

 otwocki

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

OSP Sobienie-Jeziory

wyposażenie

10 138,00 zł

OSP Dziecinów

wyposażenie

12 053,00 zł

OSP Śniadkowo Dolne

wyposażenie

9 940,00 zł

OSP Stary Zembrzyków

wyposażenie

7 869,00 zł

Gmina Wiązowna

Malcanów

 otwocki

remont strażnicy

40 000,00 zł

Miasto Józefów

OSP Józefów

 otwocki

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Miasto Otwock

Otwock Jabłonna

 otwocki

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

OSP Otwock Jabłonna

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Gmina Dąbrówka

Lasków

 wołomiński

remont strażnicy

40 000,00 zł

Gmina Jadów

Starowola

 wołomiński

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

OSP Jadów

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Gmina Klembów

Roszczep

 wołomiński

remont strażnicy

40 000,00 zł

OSP Krusze

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Gmina Miasto Marki

OSP Marki

 wołomiński

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Gmina Poświętne

OSP Poświętne

 wołomiński

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Gmina Radzymin

Mokre

 wołomiński

remont strażnicy

17 000,00 zł

OSP Radzymin

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Gmina Tłuszcz

Kozły

 wołomiński

modernizacja strażnicy

40 000,00 zł

OSP Jasienica

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

Gmina Wołomin

Wołomin

 wołomiński

remont strażnicy

40 000,00 zł

OSP Wołomin

nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe

150 000,00 zł

Miasto Kobyłka

Kobyłka

 wołomiński

remont strażnicy

40 000,00 zł

OSP Kobyłka

wyposażenie

40 000,00 zł

Miasto Ząbki

OSP Ząbki

 wołomiński

wyposażenie

19 975,00 zł

Miasto Zielonka

Zielonka

 wołomiński

remont strażnicy

33 600,00 zł

 

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw” na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach. W tym roku w powiatach otwockim, wołomińskim i legionowskim dofinansowanie otrzymało 25 projektów sołeckich na łączną kwotę prawie 500 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną zakupione i zamontowane lampy solarne, zbudowane i wyposażone place zabaw, powstaną siłownie plenerowe, parkingi czy wiaty przystankowe, będą też wyremontowane i zmodernizowane świetlice wiejskie.

Powiat

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

legionowski

Nieporęt

Zakup strojów dla zespołu wokalnego Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego, gm. Nieporęt

15 000,00 zł

Nieporęt

Zakup umundurowania wraz z niezbędnym sprzętem dla grupy rekonstrukcyjnej, do której należą mieszkańcy sołectwa Stanisławów Pierwszy, gm. Nieporęt

15 000,00 zł

Serock

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu

15 000,00 zł

Serock

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha

15 000,00 zł

otwocki

Celestynów

Doposażenie placu zabaw w Dąbrówce

15 000,00 zł

Karczew

Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska

15 000,00 zł

Karczew

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec

15 000,00 zł

Kołbiel

Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gadce

15 000,00 zł

Kołbiel

Budowa placów zabaw w miejscowościach Karpiska i Rudzienko

30 000,00 zł

Osieck

Budowa oświetlenia drogowego w Nowych Kościeliskach

15 000,00 zł

Osieck

Zakup ławek i modernizacja terenów zielonych w miejscowości Osieck

15 000,00 zł

Sobienie-Jeziory

Doposażenie placu zabaw w Siedzowie

15 000,00 zł

Sobienie-Jeziory

Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach

15 000,00 zł

Wiązowna

Zagospodarowanie  terenów wraz z doposażeniem świetlic w Sołectwach Bolesławów, Boryszew, Duchnów, Glinianka I, Góraszka oraz Pęclin, gm. Wiązowna

90 000,00 zł

wołomiński

Jadów

Doposażenie placu zabaw przy ZSP w miejscowości Urle

30 000,00 zł

Jadów

Budowa oświetlenia w miejscowości Starowola oraz Myszadła

30 000,00 zł

Klembów

Modernizacja placu zabaw w Kruszu

15 000,00 zł

Klembów

Rewitalizacja plaży w Klembowie

15 000,00 zł

Poświętne

Ogrodzenie budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel

15 000,00 zł

Poświętne

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cygowie

15 000,00 zł

Strachówka

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Borucza

15 000,00 zł

Strachówka

Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik

15 000,00 zł

Tłuszcz

Modernizacja placu zabaw w Grabowie

15 000,00 zł

Tłuszcz

Budowa oświetlenia na ulicy Zofii Solarzowej w miejscowości Miąse

14 495,30 zł

Wołomin

Zamontowanie dwóch progów zwalniających ruch kołowy na terenie sołectwa Duczki

10 000,00 zł

 

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie dla gmin na budowę lub remonty świetlic wiejskich, gminnych czy domów kultury. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 14 inwestycji z powiatów otwockiego, wołomińskiego i legionowskiego. Na ich realizację sejmik przeznaczył ponad 2,4 mln zł.

Powiat

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

legionowski

Miasto Legionowo

Remont Lokalnego Centrum Integracji przy al. 3 Maja 28 w Legionowie

200 000,00 zł

Gmina Wieliszew

Wyposażenie Wieliszewskiego Centrum Integracji Społecznej

160 000,00 zł

otwocki

Gmina Karczew

Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka

160 000,00 zł

Gmina Sobienie-Jeziory

Modernizacja świetlicy w Dziecinowie

96 000,00 zł

Gmina Wiązowna

Utworzenie lokalnego centrum integracji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w m. Góraszka gm. Wiązowna

200 000,00 zł

wołomiński

Miasto i Gmina Jadów

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

200 000,00 zł

Gmina Klembów

Modernizacja świetlicy w Pasku w celu utworzenia centrum integracyjno-kulturalnego

200 000,00 zł

Miasto Marki

Klimatyzacja w Centrum Aktywności Fabryczna 3 Miasta Marki

96 000,00 zł

Gmina Poświętne

Modernizacja budynku na potrzeby centrum integracji społecznej w miejscowości Międzyleś, Gmina Poświętne

200 000,00 zł

Gmina Radzymin

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Dybów, w Gminie Radzymin – etap II

200 000,00 zł

Gmina Strachówka

Modernizacja świetlicy w sołectwie Strachówka

120 000,00 zł

Gmina Tłuszcz

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozłach, gmina Tłuszcz

200 000,00 zł

Gmina Wołomin

Doposażenie sali głównej budynku „Biblioteki Sąsiedzkiej” w Lipinkach w sprzęt sceniczny i nagłośnienie

200 000,00 zł

Miasto Zielonka

Odnowa sali teatralno-widowiskowej lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego w Mieście Zielonka

189 600,00 zł

 

W trosce o klimat i czyste powietrze

Sejmik Mazowsza dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego pomoc na realizację otrzymało 20 projektów. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to 2,5 mln zł. Kwoty dofinansowania dla programów:

  • „Mazowsze dla czystego powietrza” – 13 projektów – ponad 1,4 mln zł;
  • „Mazowsze dla klimatu” – 7 projektów, prawie 1,1 zł dofinansowania.

„Mazowsze dla klimatu”

Powiat

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

legionowski

Serock

Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock

166 005,00 zł

otwocki

Celestynów

Zagospodarowanie wody deszczowej i terenów zielonych w Celestynowie

200 000,00 zł

Sobienie-Jeziory

Zagospodarowanie terenów zielonych w Sobieniach-Jeziorach

106 117,00 zł

Wiązowna

Modernizacja systemu retencji w ramach zagospodarowania terenu działki nr 294 w Woli Duckiej

70 000,00 zł

wołomiński

Klembów

Rekultywacja stawu retencyjnego i zagospodarowanie terenu zielenią w Dobczynie

134 358,00 zł

Wołomin

Ogród wertykalny na ścianie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie

200 000,00 zł

Jadów

Budowa tężni solankowej w miejscowości Jadów

200 000,00 zł

 

„Mazowsze dla czystego powietrza”

Powiat

Gmina

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

legionowski

Nieporęt Gmina

Wykonanie audytów energetycznych gminnych budynków położonych na terenie gminy Nieporęt

96 750,00 zł

Serock Miasto i Gmina

„Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock”

200 000,00 zł

Legionowo Gmina Miejska

Cykl ekowydarzeń

152 057,00 zł

wołomiński

Kobyłka Miasto

Czyszczenie ulic w Mieście Kobyłka

179 091,00 zł

Zielonka Miasto

Zakup usługi czyszczenia/mycia na mokro dla Miasta Zielonka

200 000,00 zł

otwocki

Sobienie-Jeziory Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory

56 549,00 zł

Józefów Miasto

Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych

45 000,00 zł

Celestynów Gmina

Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Celestynów

138 000,00 zł

Kołbiel Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kołbiel

73 049,00 zł

Otwock Miasto

Zakup usługi czyszczenia na mokro ulic na terenie Miasta Otwock

200 000,00 zł

Wiązowna Gmina

Akcje edukacyjno-informacyjne w gminie Wiązowna

46 800,00 zł

Osieck Miasto i Gmina

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Osieck

23 523,00 zł

Karczew Gmina

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej w Gminie Karczew

24 000,00 zł

 

Przebudowa dróg dojazdowych

Radni województwa mazowieckiego przyznali dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 13 inwestycji z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad 2,1 mln zł.

 

Wnioskodawca

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Gmina Nieporęt

legionowski

Przebudowa ulicy Topolowej w Wólce Radzymińskiej, gm. Nieporęt

180 000 zł

Powiat Otwocki

otwocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż-Glinki

200 000 zł

Gmina Celestynów

otwocki

Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec

44 000 zł

Gmina Kołbiel

otwocki

Przebudowa drogi gminnej Rudno-Oleksin

190 000 zł

Miasto i Gmina Osieck

otwocki

Przebudowa drogi gminnej nr 270544W w miejscowości Rudnik od km 0+000,00 do km 0+330,00

140 000 zł

Gmina Wiązowna

otwocki

Modernizacja drogi do gruntów rolnych dz. nr ew. 25 w Kącku

160 000 zł

Powiat Wołomiński

wołomiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4320W w msc. Zaścienie, gm. Dąbrówka

176 000 zł

Miasto i Gmina Jadów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ulicy Sosnowej w miejscowości Szewnica

230 000 zł

Gmina Poświętne

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Cygów

245 000 zł

Miasto i Gmina Radzymin

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga bez nazwy w msc. Stare Załubice

190 000 zł

Miasto i Gmina Tłuszcz

wołomiński

Wykonanie potrójnego powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej dz. nr ew. 132 obręb Kury

68 000 zł

Gmina Klembów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej nr 430301W w miejscowości Krzywica

195 000 zł

Gmina Strachówka

wołomiński

Przebudowa drogi w miejscowości Kąty Czernickie

113 000 zł

 

4 ogrody działkowe ze wsparciem

Już po raz kolejny sejmik Mazowsza dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W tym roku samorządy lokalne z powiatów otwockiego i wołomińskiego na inwestycje w 4 ogrodach działkowych otrzymały łącznie 76 tys. zł dofinansowania.

Powiat

beneficjent

ROD

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

otwocki

Miasto Otwock

ROD „Maluch” ul. Reymonta

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem rejestracji i przechowywania zarejestrowanych zdarzeń na terenie ROD „Maluch”, ogród Reymonta

16 000,00

Miasto Otwock

ROD „Meran”

Wykonanie studni, szamba i toalety na III sektorze

20 000,00

Gmina Wiązowna

ROD „Malcanów-Brzezina”

Modernizacja istniejącego WC na terenie ogródków działkowych „Malcanów-Brzezina” w Gminie Wiązowna

20 000,00

wołomiński

Gmina Wołomin

ROD „Uroczysko”

Remont odcinka drogi biegnącej przez ROD Uroczysko w Wołominie

20 000,00

 

Pomoc dla bezdomnych zwierząt

Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na wsparcie sejmiku Mazowsza w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W powiatach otwockim, wołomińskim i legionowskim dofinansowanie otrzymało 20 takich projektów. Miasta i gminy dostaną w sumie 340 tys. zł z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Beneficjent

Powiat

Nazwa zadnia

Kwota dofinansowania

Gmina Sobienie-Jeziory

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobienie-Jeziory

8 010

Gmina Strachówka

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Strachówka

8 000

Gmina Jadów

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jadów

20 000

Gmina Kołbiel

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Kołbiel

20 000

Gmina Nieporęt

legionowski

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nieporęt

20 000

Gmina Dąbrówka

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Dąbrówka w 2024 r.

20 000

Gmina Klembów

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Klembów

20 000

Gmina Celestynów

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Celestynów

11 000

Gmina Wieliszew

legionowski

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Wieliszew

19 937

Miasto i Gmina Osieck

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Osieck

9 950

Gmina Jabłonna

legionowski

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Jabłonna

20 000

Gmina Wiązowna

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wiązowna

10 000

Miasto i Gmina Serock

legionowski

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie SEROCK 2024

20 000

Gmina Radzymin

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Radzymin

20 000

Gmina Karczew

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Karczew

15 000

Gmina Tłuszcz

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Tłuszcz

20 000

Gmina Miasto Marki

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Marki

20 000

Gmina Miejska Legionowo

legionowski

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie miejskiej Legionowo

20 000

Miasto Zielonka

wołomiński

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Mieście Zielonka

20 000

Miasto Józefów

otwocki

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Józefów

18 225

 

Mazowszanie pod opieką

Sejmik województwa dba o zdrowie Mazowszan, dofinansowując prozdrowotne projekty. W powiatach otwockim i legionowskim będą realizowane 4 takie zadania. W sumie to ponad 300 tys. zł wsparcia.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Powiat otwocki

Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu

99 793,50

Powiat otwocki

„Żyj zdrowo” – edycja 2

56 569,20

Powiat legionowski

Zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, insulooporności, nadwagi i otyłości wśród dorosłych mieszkańców powiatu legionowskiego.

79 000,00

Powiat legionowski

Program profilaktyki chorób nowotworowych sutka na terenie powiatu legionowskiego

78 984,20

 

Seniorzy ze wsparciem sejmiku

W ramach programu „Mazowsze dla seniorów” samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw podejmowanych przez gminne rady seniorów. Taką pomoc otrzymało 8 projektów z powiatów otwockiego, legionowskiego i wołomińskiego. Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego to ponad 280 tys. zł.

Powiat

Gmina/miasto

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

 

 

legionowski

Gmina Miejska Legionowo

Wsparcie inicjatyw Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie

40 000,00 zł

 

 

Gmina Wieliszew

Wieliszewski Aktywny Senior

32 000,00 zł

 

 
   

Miasto i Gmina Serock

,,Aktywność siłą serockich seniorów”

40 000,00 zł

   

otwocki

Miasto Otwock

Aktywny senior w Otwocku

25 735,50 zł

   

Gmina Wiązowna

III Piknik zdrowotno-integracyjny Rady Seniorów Gminy Wiązowna pn. ,,W zdrowym ciele – zdrowy senior” dla seniorów 60+ z terenu Gminy Wiązowna

40 000,00 zł

   

 

wołomiński

 

 

 

Gmina Miasto Marki

Poznajemy Mazowsze

33 360,00 zł

   

Gmina Wołomin

„Gimnastyka dla Seniora w Gminie Wołomin”

 

   

39 950,00 zł

   

 

   

Gmina Radzymin

Zdrowy i aktywny senior w gminie Radzymin

39 000,00 zł

   

 

Autobus dla Otwocka

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy z Mazowsza mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej samorządu Mazowsza skorzystał Otwock, który na ten cel otrzymał 500 tys. zł.

Mazowsze dla młodzieży

Samorząd Mazowsza pomoże także w realizacji inicjatyw młodzieżowych rad. Wśród dofinansowanych znalazły się 2 projekty młodzieżowych rad z powiatów legionowskiego i wołomińskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 50 tys. zł.

 

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

Gmina Wołomin

Szkolenie i integracja mazowieckich młodzieżowych rad

25 000 zł

Gmina Jabłonna

Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna „Młodzi dla społeczności lokalnej”

25 000 zł

 

Wsparcie z PROW

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 decyzją zarządu województwa mazowieckiego na terenie powiatów otwockiego i wołomińskiego dofinansowanie z Unii Europejskiej otrzymały 2 projekty. Łączna wartość to 1 mln zł.

Powiat

Gmina

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

otwocki

Celestynów

Przebudowa zbiornika retencyjnego w Glinie

500 000,00 zł

wołomiński

Radzymin

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej w miejscowości Słupno, Gmina Radzymin

500 000,00 zł