Ponad 400 osób w Kobyłce nie wnosi prawidłowych opłat za śmieci

Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

Czas, w którym można było złożyć korektę do deklaracji śmieciowej bez ponoszenia żadnych konsekwencji minął 31 maja. Do Urzędu Miasta w Kobyłce zgłosiło się wielu mieszkańców. Teraz urząd rozpocznie kontrole.

Przypominamy: powinniśmy płacić za siebie, a nie za sąsiada. Tymczasem już wstępne działania Urzędu pokazały, że w Kobyłce ponad 400 osób nie wnosi prawidłowych opłat za śmieci. To powoduje sytuację, że w ramach solidarności społecznej mieszkańcy płacą za tych, którzy uchylają się od odpowiedzialności. Tak być nie powinno. Jeśli koszt usługi wywozu odpadów rozłoży się na większą, prawidłową liczbę mieszkańców, wówczas stawka na osobę zmaleje. Konieczne jest zatem uszczelnienie systemu śmieciowego – działania w tej sprawie trwają od kilku miesięcy.

Nieprawidłowości dotyczą najczęściej zaniżonej liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Pamiętajmy o tym, żeby zgłaszać dzieci, także nowo narodzone. Opłata za odpady powinna być wnoszona za każdą osobę, która mieszka w Kobyłce – liczy się adres zamieszkania, a nie zameldowania.

Burmistrz Kobyłki i Urząd Miasta apelują do mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku właściwego poinformowania o ilości osób w gospodarstwie domowym, żeby zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie. Prosimy również o poinformowanie sąsiadów, znajomych i rodziny, zwłaszcza tych, o których Państwo wiecie, że nie wnoszą prawidłowo obliczonych opłat, o konieczności zmian – dla naszego wspólnego dobra.

Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta przy ul. Wołomińskiej 1 i w kancelarii złożyć poprawioną deklarację: (wzór do ściągnięcia ze strony: www.kobylka.pl/eko/deklaracja). W razie wątpliwości czy problemów z wypełnieniem można się zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska (ul. Wołomińska 3).

WAŻNE: Jeśli składali Państwo deklarację i nic się nie zmieniło w liczbie osób, nie muszą Państwo tego robić ponownie.

Poniżej przedstawiamy tabelę rozbieżności między osobami zameldowanymi, a zadeklarowanymi do opłat za odpady. Już niebawem rozpocznie się weryfikacja – w oparciu o wywiad środowiskowy oraz kontrolę posesji. W razie uzasadnionych wątpliwości mieszkańcy będą wzywani do złożenia wyjaśnień.