Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów

Urząd Miasta Marki zaprasza na Posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów w dniu 7 marca 2024 r. godz. 16:00, które odbędzie się w Centrum Aktywności Fabryczna 3 przy ul. Fabrycznej 3.

Porządek obrad:
– Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości.
– Sprawdzenie listy obecności.
– Przedstawienie i przyjęcie protokołu z posiedzenia MRS II kadencji z dnia 31.01.2024 r.
Polskie Kobiety – 8 marca – obchody tego święta.
– Dyskusja i omówienie planu działań MRS na rok 2024 r.
– Sprawy różne.
– Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia.
– Podsumowanie i zamknięcie obrad.