Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Wołominie

W piątek 10 maja w Wołominie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.

Zarząd ZMP podczas posiedzenia m.in. zaopiniował projekty ustaw przygotowane przez MIiR w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Prawa budowlanego.