Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wdraża Tarczę Antykryzysową

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wdraża Tarczę Antykryzysową

Na pomoc przedsiębiorcom wydatkowano już ponad 22 mln zł. Liczba złożonych do urzędu wniosków przekroczyła 12 tysięcy.

– Staramy się sprawnie rozpatrywać wnioski, które wpłynęły do Urzędu w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jednak nasze działania obejmują także realizację innych form aktywnego przeciwdziałania wzrostowi liczby bezrobotnych. Wznowiliśmy rozpatrywanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Rozpatrujemy również wnioski o organizację staży mając na uwadze, że kończy się rok szkolny i absolwenci szkół będą zainteresowani zdobyciem doświadczenia na rynku pracy – wyjaśnia dyrektor urzędu Grażyna Krupa.

Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie od 25 maja br., są obsługiwani bezpośrednio w siedzibie urzędu, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty.
Z urzędem można kontaktować się także:
– przez Platformę praca.gov.pl
– kontakt e- mailowy: wawo@praca.gov.pl
– telefonicznie w sprawach:

– rejestracji; tel. 22/ 763- 73- 34; 22/763- 73- 09
– pożyczek, dofinansowania tel. 22/ 763- 73- 35; 22/763- 73- 01
– cudzoziemców, tel. 22/ 763- 73- 38 ; 22/ 763- 73- 40; 22/ 763- 73- 20
– potwierdzenie gotowości tel. 22/ 787-54-64; 22/ 787-54-65
– Krajowy Fundusz Szkoleniowy, tel. 22/ 763- 73- 48

Można nadal skorzystać ze skrzynki podawczej wystawionej w holu wejścia do PUP w Wołominie oraz w Filiach w Radzyminie i w Tłuszczu.