Powołano nową Skarbnik Miasta Zielonka, fot: zielonka.pl

W piątek, 10 stycznia powołano nową Skarbnik Miasta Zielonka.

W ubiegły piątek odbyła się XVI sesja Rady Miasta Zielonka, podczas której podjęta została uchwała odwołująca pełniącą od 2011 roku funkcję Skarbnika Miasta Zielonka, panią Irenę Prucnal, która przeszła na emeryturę.

W kolejnej części posiedzenia odbyło się powołanie nowej Skarbnik Miasta Zielonka. Funkcję tę pełnić będzie Pani Monika Sopińska.

Komentarze