Prace na ulicy Jana Pawła II w Ząbkach

Zakaz wjazdu, fot: fotolia.com

Firma „Fal-Bruk” realizująca przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Nowej poinformowała, że w dniach 12-15 października skrzyżowanie nie będzie przejezdne.

Dlatego w dniach 12 – 15 października (poniedziałek – czwartek) linia „Ząbki-3” zostanie skierowana na objazd z pominięciem ul. Jana Pawła II.

W kierunku CH Marki za przystankiem „Zycha” autobus „Ząbki-3” pojedzie ulicami: Warszawską, Piłsudskiego, 3 Maja, tunelem, Wojska Polskiego, Kolejową i od przystanku „PKP Ząbki 01” linia „Ząbki-3” wróci na stałą trasę. Na trasie objazdu linia Ząbki-3 będzie zatrzymywała się na przystankach Warszawska 02, OSP Ząbki, Urząd Miasta 01.

W tym okresie zawiesza się funkcjonowanie przystanków: Klamrowa, Nowa, Bema.

Inwestycja w postaci wyniesienia tarczy skrzyżowania ma na celu ograniczenie prędkości poruszających się ul. Jana Pawła II pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu.

Prace na ulicy Jana Pawła II w Ząbkach