Pracownie 3D w kobyłkowskich szkołach już gotowe

Pracownie 3D w kobyłkowskich szkołach już gotowe, fot: kobylka.pl

Szkoły w Kobyłce, mimo trwających wakacji, są już gotowe na wrzesień i na początek zajęć w pracowniach druku 3D.

W każdej szkole został zainstalowany sprzęt, który został zakupiony dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności”.

W ramach projektu w każdej z trzech kobyłkowskich szkół będą odbywały się zajęcia projektowania i drukowania. Pracownie są już gotowe – w zeszłym tygodniu został dostarczony, a następnie zainstalowany sprzęt, szkoły otrzymały po trzy sztuki trzech rodzajów drukarek (jedno i dwugłowicowych), ręczny skaner 3D, laptop i filament do drukarek (jest to materiał używany w procesie druku).

Pracownie 3D w kobyłkowskich szkołach już gotowe, fot: kobylka.pl

Dofinansowanie z projektu „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” jest kolejnym, które uzyskano dla rozwoju edukacji w mieście – kilka tygodni temu informowaliśmy np. o stworzeniu pracowni językowej w SP3.

Dzięki poprawie jakości i rozszerzaniu oferty edukacyjnej szkół, przez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowych technologii oraz nauczania metodą eksperymentu wzrasta poziom kompetencji, postaw i umiejętności uczniów. Wykorzystanie aktywnych metod edukacji rozbudza w dzieciach i młodzieży zainteresowania, ich twórczy potencjał, może powodować nowe pasje, rozwijać aspiracje edukacyjne. To wszystko będzie przydatne w dalszych etapach edukacji i później – na rynku pracy.