Prawie 5 mln zł otrzymają mazowieckie samorządy w ramach programu Maluch+

Podpisywanie umów w ramach programu Maluch Plus - Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Sekretarz Gminy Klembów Agnieszka Sosnowska, fot: gov.pl

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy w ramach programu Maluch+. Podpisano 9 umów na łączną kwotę 4 848 020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia 168 miejsc, w tym na funkcjonowanie 44 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uroczystość odbyła się 9 czerwca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

W ramach programu „Maluch+” podpisano 9 umów, na łączną kwotę 4 848 020,00 zł. Dofinansowanie otrzymała m.in. Gmina Klembów w kwocie 175 200,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach edycji 2021 programu Wojewoda Mazowiecki przekaże kwotę 57 823 547,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia ponad 4,3 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz funkcjonowania ponad 11 tys. miejsc opieki.