Urząd Miasta Kobyłka, fot: WWL24

Kobyłka jest w posiadaniu 11 ha terenów inwestycyjnych, które ze względu na bliskość stolicy i dobry dojazd (S8 – właśnie niedawno podpisane zostały umowy na realizację węzła Kobyłka, co jeszcze bardziej skróci czas dotarcia z Warszawy) są doskonałą lokalizacją dla przedsiębiorców.

Rozwój inwestycji w Kobyłce to obopólna korzyść – mieszkańcy dzięki powstającym nowym firmom zyskują nowe miejsca pracy, a miasto możliwość rozwoju. Chwilowo jednak miasto Kobyłka ma problem z uzyskaniem nowych inwestorów – a to przez brak klarownej sytuacji z zaopatrzeniem w wodę.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta Kobyłka, która odbyła się w ubiegłą środę, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sebastian Budziszewski udzielił Radnym i Mieszkańcom szerokich wyjaśnień na temat działalności spółki. Z informacji, jakie przekazał wynika, że jej sprawne funkcjonowanie jest w długofalowej perspektywie gwarantem bezpieczeństwa i komfortu wodno-kanalizacyjnego Kobyłki.

Dlaczego jest problem z wodą?

Skąd te problemy, skoro – nie wszyscy to wiedzą – Kobyłka ma własne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne? W 2018 roku została powołana spółka PGK, która może realizować zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo to posiada już wszelkie atrybuty i zezwolenia do samodzielnego świadczenia usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wobec mieszkańców Kobyłki. Ale spółka ma ograniczoną możliwość działania ze względu na fakt, że sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne, stanowiące własność Miasta, ma we władaniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Wołomina. Umowa dzierżawy urządzeń została wypowiedziana – zakończenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy zostało określone na 31 grudnia 2019 r. Jako uprawniony odbiorca przedmiotu dzierżawy zostało wskazane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce. Strony ustaliły już ceny jednostkowe za hurtową dostawę wody i hurtowe odprowadzanie ścieków. Ale od dłuższego czasu Kobyłka czeka na ustalenie harmonogramu zwrotu przedmiotu dzierżawy.

Sprawy trwają zbyt długo

Tymczasem w przypadku Kobyłki czas odgrywa ogromną rolę, ponieważ podmioty gospodarcze decyzje o lokalizacji swoich firm opierają również na możliwości podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych. Sprzedaż terenów byłaby szansą na jeszcze prężniejszy rozwój Kobyłki. Dzięki nowym przedsiębiorcom i inwestorom oraz wpływom z podatków miasto zyskałoby możliwość przeznaczenia znaczących środków na budowę i modernizację dróg. Niestety w ostatnim czasie kilku potencjalnych inwestorów zostało poinformowanych o problemach z systemem zaopatrzenia w wodę, co uniemożliwia podłączenie nowych obiektów do sieci wodociągowej.

Jak można poprawić sytuację?

Kobyłka ma pomysł i konkretny plan na to, żeby zapewnić dostawy wody w wymaganej ilości i przy wymaganym ciśnieniu. Zapewni to realizacja nowych odwiertów. Jak wspomina prof. Oskar Czarnik w książce „Kobyłka i okolice (…)” – w 1991 roku na ulicy Wygonowej zostały zrobione dwa odwierty, co oznaczało, że już wtedy ktoś strategicznie rozumiał rozwój miasta.

Odwierty po tych wszystkich latach okazały się niedrożne, więc obecna spółka PGK podjęła działania w celu wykonania nowych odwiertów, przeznaczonych na nowe ujęcia wody. Wydane zostały już niezbędne zezwolenia właściwych organów na prowadzenie prac w tym zakresie. Kobyłka ma więc plan docelowy – w ciągu dwóch, trzech lat chce wybudować nowe ujęcia i stację uzdatniania wody. W tej chwili dysponuje również projektami budowy sieci kanalizacji sanitarnej w różnych dzielnicach miasta. Najwyższy czas, żeby spółka zaczęła realizować te wszystkie inwestycje, a Miasto miało możliwość rozwoju. Dalsza zwłoka odbije się szkodą dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce oraz dla całej społeczności miasta. Kobyłka wniosła do PWiK o zintensyfikowanie rozmów oraz doprowadzenie do uregulowania wszelkich spraw.

Komentarze