Procedury obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Wołominie w czasie epidemii

Urząd Gminy Wołomin, fot: wolomin.org

Przypominamy o procedurach obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wołominie w czasie epidemii.

– Czynne jest tylko wejście główne.
– Odwiedzający są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni (płyn dostępny przy wejściu).
– Poruszanie się po Urzędzie możliwe jest wyłącznie w towarzystwie pracownika urzędu. Samodzielnie będzie można poruszać się jedynie po wyznaczonej części COM (stanowiska podawcze, dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, Samodzielne Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji, kasa, USC), po skierowaniu tam przez pracownika UM.
– Przy jednym stanowisku obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów) może przebywać 1 osoba na jedno stanowisko obsługi lub pokój.
– Kolejka do wejścia formuje się przed wejściem do Urzędu Miejskiego.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwić za pośrednictwem telefonu bądź maila oraz platformy ePUAP. Na stronie www.wolomin.org w poszczególnych działach znajdują się wszystkie potrzebne wnioski.