Program ławka – edycja 2020

Program ławka - edycja 2020, fot: wolomin.org

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji ruszyła kolejna edycja „Programu Ławka”. 

Program ma na celu ułatwienie korzystania z przestrzeni publicznej m. in. seniorom, młodzieży, rodzinom z dzieci czy osobom z ograniczeniami ruchowymi poprzez tworzenie nowych stref wypoczynku i rewitalizację starych.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Wołomin do składania propozycji lokalizacji nowych ławek, ławeczek oraz naprawy istniejących już siedzisk na obszarze rewitalizacji oraz innych miejscach na terenie miasta oraz gminy.

Propozycje należy składać do 10 marca. Uwagi złożone po tym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Pomysły dotyczące lokalizacji ławek można zgłaszać w następujących formach:

– pisemnie, w tym elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@wolomin.org.pl
– w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Planowania, Rozwoju i Rewitalizacji, II piętro Urzędu Miejskiego, pokój 210
– telefonicznie pod numerem telefonu (22)763-30-00 wew.245

Program ławka – edycja 2020, fot: wolomin.org