Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego Grupa PGE

Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego Grupa PGE, fot. Starostwo Powiatowe w Wołominie

W ubiegłym roku po 10 latach przerwy wrócił do Wołomina Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego Grupa PGE, o którego utworzenie osobiście zabiegałem. Przez te wszystkie lata nasi mieszkańcy chcąc załatwić jakąkolwiek sprawę byli zmuszeni jeździć do Legionowa.

– Dziś po roku działalności zapotrzebowanie mieszkańców na usługi realizowane w Wołominie oraz ogromna wygoda i pomoc posterunku energetycznego jaki uruchomiliśmy sprawiło, że miejsce wymaga rozbudowy, na którą właśnie wyraziłem zgodę działając w imieniu Skarbu Państwa. Dziękuję Panu Prezesowi PGE S.A. Wojciechowi Dąbrowskiemu, który w ubiegłym roku pozytywnie odpowiedział na mój apel o przywrócenie Punktu w stolicy Powiatu – pisze na swoim profilu na Facebooku Adam Lubiak, starosta wołomiński.

Zakres działania Punktu przy ul. Piłsudskiego 61 w Wołominie:
– bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta w zakresie: udzielania informacji o zasadach przyłączania do sieci oraz wysokości opłat, wydawania druków wniosków, itp.,
– bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta w zakresie: przyjmowania zgłoszeń lub reklamacji dotyczących sieci dystrybucyjnej oraz układów pomiarowych, udzielania informacji dotyczących przerw w dostawie energii elektrycznej, itp.
– udzielenie wsparcia klientowi w zakresie obsługi umów dystrybucyjnych
– przyjmowanie i weryfikacja poprawności wniosków o określenie warunków przyłączenia,
– obsługa klienta w zakresie: przekazania projektu umowy o przyłączenie wraz z propozycją warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie, sporządzania i zawarcia aneksów do umowy, rozwiązania umowy o przyłączenie,
– prowadzenie korespondencji z Podmiotem przyłączanym (przyjmowanie i wydawanie korespondencji),
– wydawanie faktur za przyłączenie i realizowanie umów przyłączeniowych,
– przyjmowanie i sprawdzanie oświadczeń o wykonaniu instalacji oraz dokumentów niezbędnych do przyłączenia instalacji odbiorczej,
– przekazywanie dokumentów “Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw” oraz potwierdzenia odbioru przyłącza w ramach wydanych warunków przyłączenia,
– kompleksowa obsługa zleceń na dodatkowe usługi przewidziane w Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja SA oraz Cenniku usług dodatkowych – pozataryfowych PGE Dystrybucja SA.
– przyjęcie zgłoszenia mikroinstalacji.