PWiK w Wołominie informuje o pogorszeniu jakości wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje o wystąpieniu pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie podjęło natychmiastowe działania mające na celu zlokalizowanie źródła zanieczyszczeń oraz wprowadziło chlorowanie wody celem usunięcia zanieczyszczenia z sieci wodociągowej. Zarząd Przedsiębiorstwa pozostaje w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i realizuje jej zalecenia.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych, zapachowych jak również zmiana barwy. W związku z powyższym informujemy, że woda jest zdatna do użycia gospodarczego (prania, zmywania, kąpieli). Zaleca się jednak wykorzystywanie wody do spożycia po przegotowaniu.

PWiK zapewnia, że podjęło wszelkie działania pozwalające na przywrócenie właściwych parametrów wody. Obecnie, przy zastosowaniu powyższych wytycznych, nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.