Rada Powiatu przyjęła budżet na 2019 rok

Rada Powiatu przyjęła budżet na 2019 rok, fot: powiat-wolominski.pl

Zgodnie z przyjętym dokumentem dochody Powiatu w tym roku osiągną poziom blisko 214 mln zł.

Samorządowcy zatwierdzili też plan wydatków na sumę ok. 217 mln zł, w tym prawie 34,5 mln złotych przeznaczone zostanie na inwestycje. Deficyt zmniejszono z 16 mln zł do 3,4 mln zł.

Wśród najważniejszych zadań budżetowych należy wymienić dotację celową na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (8 mln zł), przebudowę ul. Wileńskiej w Wołominie (3 mln zł) oraz przebudowę drogi Turów – Majdan (2,5 mln zł).

Budowę mostu na drodze powiatowej nr 4331W w miejscowości Dzięcioły w gminie Tłuszcz (1,6 mln zł) oraz rozbudowę ul. Szkolnej w Słupnie (3 mln zł).

Sesja rozpoczęta została minutą ciszy poświęconą pamięci Prezydenta Pawła Adamowicza.

źródło: powiat-wolominski.pl