Razem przeciwko smogowi

Samorząd Województwa Mazowieckiego, fot. Ł.Cichocka

W urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałka Adama Struzika z ekspertami z dziedziny ochrony powietrza. Na zaproszenie do prac nad uchwałą antysmogową Mazowsza odpowiedzieli profesorowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz organizacji społecznych.
Opracowywana właśnie tzw. uchwała antysmogowa pozwoli wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy dotyczące m.in. używania kotłów ciepłowniczych.

Ze wsparciem naukowców

Chcemy, aby była ona dobrze przygotowana, stąd pomysł zaangażowania w prace ekspertów z wiodących uczelni wyższych. Będą oni wspierać nas w obszarze doboru rozwiązań technologicznych, żeby były one zgodne z obowiązującymi trendami. Będziemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia na każdym etapie tworzenia dokumentu  – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Dzisiejsze spotkanie służyło kilku celom. Przede wszystkim chcieliśmy dowiedzieć się, jakie możliwości rozwoju sieci dystrybucji i jakości nośników energetycznych pod kątem emisyjności widzą naukowcy. Zapytaliśmy również o rozwiązania technologiczne dotyczące indywidualnych systemów ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Przy tworzeniu tej uchwały nie można także zapomnieć o głosie organizacji społecznych czy samorządów, które również mają swoje oczekiwania– dodał dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych UMWM Marcin Podgórski.

Uchwała antysmogowa wskaże m.in. jakie paliwa będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Obecnie trwa analiza stanu środowiska w regionie. To bardzo ważny etap. Mazowsze jest anjwiększym, ale i najbardziej zróżnicowanym województwem. W pełnym zdiagnozowaniu sytuacji pomoże ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi.

Warto sięgnąć po fundusze

Dzięki wsparciu z UE w ramach RPO WM 2007–2013 zrealizowano 66 projektów o wartości 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 164,6 mln zł. Udało się m.in.: przeprowadzić termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych. Powstały liczne instalacje solarne, zamontowano pompy ciepła, wybudowano również 6 elektrowni wiatrowych. W obecnej agendzie unijnej na lata 2014–2020 w ramach RPO WM zaplanowano podobną pomoc. Aż 88 projektów obejmie m.in. kolejne termomodernizacje, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowę parkingów „Parkuj i Jedź” czy budowę tras rowerowych. Dofinansowanie unijne do tych projektów wyniesie ponad 408,8 mln zł. Zaplanowano również kolejne nabory na wsparcie projektów, których realizacja ma poprawić jakość powietrza. Do wykorzystania jest ponad 221 mln zł.Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w latach 2007–2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, wspierając blisko 3 tys. zadań. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali szereg inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, takich jak modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła. Powstały też instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne. Przeprowadzono termomodernizację budynków. Także w tym roku będzie można skorzystać z dotacji lub pożyczek na podobne cele – WFOŚiGW w Warszawie zarezerwował na to 45 mln zł.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego