Roszady w radzymińskiej radzie

Elżbieta Darka, fot: facebook.com

18 października podczas 37. sesji Rady Miejskiej w Radzyminie, rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył Piotr Rembelski. Decyzję motywował nadmiarem obowiązków i sprawami osobistymi. Jednocześnie zaakceptował propozycję objęcia funkcji wiceprzewodniczącego za ustępującą z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Izabellę Paciorek.

Rada Miejska w Radzyminie na tym samym posiedzeniu wybrała nowe Prezydium Rady. Przewodniczącą została Pani Elżbieta Darka (17 głosów za, 3 wstrzymujące, 1 sprzeciw).