Rozbudowa ulicy Wileńskiej w Wołominie

Budowa drogi, fot fotolia.com

Dziś rozpoczęła się rozbudowa ulicy Wileńskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Reja wraz z budową ronda na tym skrzyżowaniu.

Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace do dnia 30 sierpnia br. Do przetargu na wykonanie przebudowy przystąpiło 5 wykonawców.

Najkorzystniejsza ofertę opiewającą na kwotę 3 111 791,43 zł zaproponowała firma P&K JACZEWSCY Jaczewski Paweł.

Zakres prac obejmuje m.in.
– przebudowę istniejących chodników i budowę ścieżki rowerowej
– remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów
– budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej z ul. Reja
– przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej
– przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego

Rozbudowa ulicy Wileńskiej w Wołominie

Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i nastąpi całkowite zamknięcie ul. Wileńskiej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Reja.