Rozpoczęły się prace przy rowie R-7-1-2 w Markach

Rozpoczęły się prace przy rowie R-7-1-2 w Markach, fot: marki.pl

To ostatnia niezbędna inwestycja melioracyjna w rejonie ulic Zajączka, Kopernika i Jagiełły w Markach.

W tym roku do kompleksowej modernizacji przeznaczony jest rów R-7-1-2. Znajduje się on na obszarze, którego granice wyznaczają ulice Gen. Zajączka, Kopernika i Jagiełły. Kiedyś miał on znaczenie rolnicze, obecnie komunalno-melioracyjne. Realizacja tej inwestycji zamknie temat modernizacji rowów w tej części miasta.

Rów R-7-1-2 jest ostatnim niewyremontowanym dopływem głównego rowu R-7, który odwadnia tereny przy: Lisa Kuli, Gen. Zajączka, Jagiełły, Lisiej, Dzikiej, Wilczej, Kopernika i Wyspiańskiego.

Właśnie rozpoczęły się prace modernizacyjne obejmujące m.in.:
– rozbiórkę dotychczasowych zniszczonych umocnień rowu,
– uformowanie korpusu rowu pod zaprojektowane umocnienia,
– umocnienie skarp (płytami ECO) oraz dna rowu (płytami betonowymi).

Takie umocnienie sprawdziło się już w innych rowach na terenie miasta. Pozwala na łatwe czyszczenie rowów, a jednocześnie zapobiega erozji i wypłycaniu rowów.

Realizacją prac zajmuje się firma DE-CRE Andrzej Depcik, która wygrała postępowanie przetargowe. Wartość prac to 117 963,01 zł brutto. Firma ma czas na wykonanie zadania do końca września.