Rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe państw członkowskich NATO pod kryptonimem Dragon-24

Rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe państw członkowskich NATO pod kryptonimem Dragon-24

Polskie ćwiczenie wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 jest częścią wielkich manewrów NATO Steadfast Defender-i stanowić będą największy pokaz zdolności obronnych Sojuszu i jego państw członkowskich od 1999 r., tj. od tzw. pierwszej fali rozszerzenia NATO, która objęła Polskę, Czechy i Węgry.

W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy i 3,5 tys. jednostek sprzętu z 10 państw NATO. Żołnierze będą ćwiczyć współdziałanie i wykonywanie zadań bojowych na lądzie, w powietrzu i na morzu. Oprócz działań militarnych w przytoczonych domenach przeprowadzone zostaną także działania wojsk w cyberprzestrzeni.

W ćwiczeniach biorą także udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Do ich głównych zadań należeć będzie zapewnienie swobody manewru wojskom operacyjnym oraz wsparcie działań taktycznych w ramach m.in. wsparcia działań regulacji ruchu realizowanych przez Policję i ŻW, ochrony miejsc postoju i odpoczynku w czasie przemieszczania Związków Taktycznych, obrony obiektów infrastruktury krytycznej czy obrony wyznaczonych rejonów w SRO.

W związku z ćwiczeniem, na drogach w całym kraju będzie można zaobserwować wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Ich przejazdy będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Ćwiczenie Dragon-24 jest ćwiczeniem defensywnym i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.