Rusza nowa edycja Budżetu Obywatelskiego w Markach

Marecki Budżet Obywatelski, ilustracja: marki.pl

Budżet obywatelski, nazywany też partycypacyjnym, to forma konsultacji społecznych, w których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta na zgłoszone bezpośrednio przez siebie przedsięwzięcia.

Marecki Budżet Obywatelski ma na celu budowę warunków dla rozwoju społeczeństwa  obywatelskiego w Markach oraz zachęcenie mieszkańców do aktywności. Wybrane w ten sposób propozycje zadań zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Marki na 2019 rok. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami Mareckiego Budżetu Obywatelskiego i składania propozycji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI ZADANIA
LISTA POPARCIA PROPOZYCJI ZADANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Kto może zgłosić propozycję zadania:

 • każdy mieszkaniec Marek, który w momencie składania formularza ma ukończone 16 lat
 • mieszkaniec poniżej 16 roku życia wspólnie z osobą pełnoletnią wypełniając wspólny formularz
 • grupa mieszkańców wypełniając wspólny formularz

By wziąć udział w konsultacjach nie trzeba być zameldowanym. Budżet obywatelski to forma konsultacji dla wszystkich, którzy mieszkają w Markach.

Kiedy i gdzie można zgłosić propozycję zadania:

Od 9 do 30 maja wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki oraz w następujących miejscach:

 • Kancelaria Urzędu Miasta Marki,
 • Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5),
 • Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2),W godzinach otwarcia ww. instytucji.

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski” do 30 maja – decyduje data stempla pocztowego,

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  –  należy przesłać wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie zeskanowanego dokumentu.

Elektronicznie za pośrednictwem:

 • Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki  https://marki.eboi.pl)
 • elektronicznego systemu do obsługi konsultacji społecznych znajdującego się na stronie www.zdecyduj.marki.pl
  do 30 maja do godz. 23:59

Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie udzielające poparcia muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na przygotowanym formularzu.

Ile środków jest do podziału:

Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 600.000 złotych. Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych.

Czego mogą dotyczyć proponowane zadania:

W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji mogą być proponowane zadania wynikające z zadań własnych gminy, a ich efekt musi być dostępny dla ogółu mieszkańców. Zadanie zgłoszone w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Marki. Zadanie musi zostać wykonane w całości w 2019 roku. Propozycje zadań należy zgłaszać w jeden z poniższych kategorii:

 • kultura, edukacja, ekologia
 • sport, rekreacja
 • infrastruktura drogowa
 • inne

W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie miasta Marki. Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami należącymi do miasta Marki

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w formie warsztatów odbędzie się 8 maja (wtorek), o godzinie 18:30, sala obrad Urzędu Miasta Marki. Głosowanie nad zgłoszonymi projektami odbędzie się w dniach 15-30 września.

Bieżące informacje na temat konsultacji społecznych w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki www.marki.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz w serwisie internetowym zdecyduj.marki.pl .

Przydatne kontakty:

w kwestiach formalnych
Sekretarz Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
tel. 785 370 400, e-mail: zdecyduj@marki.pl

w kwestiach lokalizacji zadania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 22 781 10 03 wew. 300, e-mail: nieruchomosci@marki.pl

W kwestiach możliwości realizacji zadania i szacunkowych kosztów prosimy o KONTAKT z właściwą merytorycznie komórką urzędu Miasta Marki przed złożeniem formularza.

źródło: marki.pl