Rusza remont ulicy Żwirki i Wigury w Zielonce

Rusza remont ulicy Żwirki i Wigury w Zielonce, fot. zielomka.pl

Rusza budowa kolejnych dwóch dróg w Zielonce – zmodernizowana zostanie ulica Żwirki i Wigury wraz z fragmentem ulicy Leśnej (od DW634 do ulicy Kilińskiego). Miasto wprowadziło już wykonawcę na budowę.

Obecna modernizacja ulicy Żwirki i Wigury jest kontynuacją prac rozpoczętych w 2021 roku. Wówczas wybudowano nową kanalizację deszczową, która została połączona z kanałem deszczowym w ulicy Chopina.

W miniony wtorek Burmistrz Kamil Michał Iwandowski wraz z Zastępcą Robertem Pomorskim oraz Radnym Tomaszem Wołujewiczem i pracownikami Wydziału Infrastruktury oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce oficjalnie wprowadzili wykonawcę na teren budowy.

Wszystkie roboty, zgodnie z umową, mają zakończyć się do grudnia tego roku. Cała inwestycja to koszt 2 730 600 złotych.

Ulica Żwirki i Wigury
Prace rozpoczną się od rozbiórki starej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ogrodzeń i infrastruktury technicznej.

Przy każdej inwestycji miastu zależy na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Rozwiązania, jakie przyjęto przy budowie tej ulicy, to zagospodarowanie przestrzeni tak, by zmaksymalizować obecność terenów biologicznie czynnych.

Nowa nawierzchnia jezdni będzie zbudowana z kostki betonowej, a jej szerokość przewidziano na 5 metrów. Zgodnie z projektem, powstanie też nowy chodnik dla pieszych i zjazdy do posesji. Chodnik będzie miał zmienną szerokość, w zakresie od 2 do 3,95 m. Zjazdy do posesji oraz przejścia dla pieszych będą wtopione krawężnikiem do wysokości jezdni.

Ponadto projekt przewiduje całkowitą przebudowę sieci teletechnicznej – instalację sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia, przebudowę sieci sanitarnej oraz uzupełnienie prac przy kanalizacji deszczowej (wpusty z ulicy Leśnej). Dodatkowo wyregulowane zostaną wysokości studni kanalizacji i telekomunikacji.

Ulica zyska też nowe, energooszczędne oświetlenie w technologii LED i kanał technologiczny.

Ulica Leśna
Modernizacja obejmie również fragment ulicy Leśnej, na odcinku od ulicy Kilińskiego do Drogi Wojewódzkiej 634. Ulica Leśna jest na ten moment drogą gruntową. Pierwsze prace związane będą z przygotowaniem odwodnienia drogi, które wyprowadzą powierzchniowo wodę do rowów przydrożnych. Nawierzchnia ulicy również będzie zbudowana z kostki. Z kolei istniejący w ulicy Leśnej ciąg pieszo-rowerowy nie ulegnie zmianie.

Na koniec wdrożony zostanie projekt stałej organizacji ruchu, a także wykonane nowe nasadzenia zieleni.