Samorząd Mazowsza wspiera spółki wodne

Samorząd Mazowsza wspiera spółki wodne, fot. mazovia.pl

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy prawie 850 tys. zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w subregionie warszawskim zachodnim oraz w powiatach wołomińskim i otwockim. Wsparcie trafi do 14 spółek wodnych. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Dziś umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Anna Brzezińska i Piotr Kandyba.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy wykaszanie dna rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że samorząd województwa wspiera działania mające na celu racjonalne gospodarowania wodą. – Przyznaliśmy w sumie ponad 8,7 mln zł na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. To przede wszystkim ważna informacja dla rolników, dla których optymalne warunki wodne przekładają się na ilość i jakość plonów.

W tym roku wsparcie samorządu Mazowsza trafi w sumie do 121 spółek wodnych z całego województwa. Jak podkreśla radna województwa Anna Brzezińska, program sprawdza się i coraz więcej spółek ubiega się o środki. – Widzimy, że koszty utrzymania rowów melioracyjnych i sprzętu są coraz wyższe. Spółki wodne potrzebują więc dodatkowych środków. Gospodarka wodna jest bardzo ważna, dlatego wciąż rozwijamy ten program. Coraz więcej spółek wodnych z niego korzysta i w ten sposób wspólnie dbamy o zasoby wodne na Mazowszu.

W subregionie warszawskim zachodnim oraz w powiatach wołomińskim i otwockim dofinansowanie, w sumie prawie 850 tys. zł, otrzyma 14 spółek wodnych. – Susza dotyka dziś cała Polskę, cierpią przez nią rolnicy, którzy produkują żywność, a poprzez zwiększone ceny żywności – my wszyscy jako konsumenci. Już kolejny rok działa program „Mazowsze dla melioracji”, który ma na celu odbudowę systemu odwodnień i retencji, aby coraz trudniej dostępną wodę możliwie efektywnie i bezpiecznie rozprowadzić po objętych projektem terenach – dodaje radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

Lp.

Spółka Wodna

Powiat

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Gminna Spółka Wodna Baranów I

grodziski

Kompleksowa konserwacja rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem TR-3 na terenie działalności Gminnej Spółki Wodnej Baranów I

100 000,00 zł

2.

Gminna Spółka Wodna Błonie

warszawski zachodni

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych: konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych w celu zachowania ich funkcji i sprawności na terenie gm. Błonie, powiat warszawski zachodni

100 000,00 zł

3.

Gminna Spółka Wodna Żabia Wola

grodziski

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żabia Wola, polegające na konserwacji rowów melioracyjnych w obrębie miejscowości: Ojrzanów Towarzystwo, Żabia Wola, Kaleń Towarzystwo, Jastrzębnik, Żelechów

75 127,44 zł

4.

Gminna Spółka Wodna Lesznowola

piaseczyński

Koszenie skarp i odmulenie rowów melioracyjnych nr 38, 39, 40

100 000,00 zł

5.

Gminna Spółka Słomczyn

piaseczyński

Konserwacja rowu melioracyjnego nr 11/1, 11/2

28 260,00

6.

Spółka Wodna Brwinów

pruszkowski

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Brwinów wraz z wykarczowaniem zakrzaczeń oraz odmuleniem dna i oczyszczeniem wylotów drenaży i przepustów. Prace na rowach: U-2/11; Rn-23; Rn-23/1; Rn-15/5; U-2/8

97 723,08 zł

7.

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Nadarzyn

pruszkowski

Wykaszanie skarp i korony rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem dna rowu oraz oczyszczenie wylotów drenarskich i przepustów

100 000,00 zł

8.

Gminna Spółka Wodna Kampinos

warszawski zachodni

Konserwacja 2400 metrowego odcinka rowu melioracyjnego nr U-8 i występujących na nim urządzeń melioracyjnych (przepusty)

44 578,17 zł

9.

Gminna Spółka Wodna Łomianki

warszawski zachodni

Ręczne lub mechaniczne wykoszenie odrostów ze skarp i dna rowu – odcinek A oraz odcinek B (3 sekcje)

40 337,48 zł

10.

Gminna Spółka Wodna Leszno

warszawski zachodni

Prace związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie objętym działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Lesznie

40 435,20 zł

11.

Gminna Spółka Wodna w Jaktorowie

grodziski

Konserwacja bieżąca rowów melioracyjnych – wykaszanie i wygrabianie porostów ze skarp rowów

29 223,00 zł

12.

Spółka Wodna Dąbrówka

otwocki

Renowacja 400 mb rowu melioracyjnego w Dąbrówce oraz wyczyszczenie i wybranie naniesionego piasku z przepływowego zbiornika wodnego o pow. 700 m2

27355,20 zł

13.

Spółka Wodna w Dobczynie

wołomiński

Odbudowa koryt melioracyjnych z terenów objętych działalnością Spółki Wodnej w Dobczynie

47 987,71 zł

14.

Spółka Wodna Majdan

wołomiński

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych /rów DR od dz. nr ew. 424 do 186 o łącznej długości 622 mb, w tym: karczowanie i wycinanie drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz z dna rowu z ich usunięciem – 300 m2, mechaniczne odmulenie i skarpowanie rowu – 622 mb, wykonanie konserwacji 3 przepustów na dz. nr ew. 180/4 (2 przepusty) i dz. nr ew. 449 (1 przepust)/

15 952,00 zł

Suma

 

 

 

846 979,28 zł