Schronisko dla 16-latki za groźby pobicia i usiłowanie rozboju

Schronisko dla 16-latki za groźby pobicia i usiłowanie rozboju, fot: policja.pl

Dziewczyna nie wywiązywała się z obowiązku szkolnego,  znęcała się nad matką, jej partnerem i młodszym rodzeństwem, niszczyła wyposażenie domu, wielokrotnie dopuściła się też gróźb wobec swojej matki a także usiłowała dokonać na niej rozboju. Decyzją sądu rodzinnego została umieszczona w schronisku dla nieletnich.

Funkcjonariusze ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej Komendy zostali powiadomieni przez matkę 16-latki o przestępstwach jakich ta miała dopuścić się na osobach najbliższych. Jak ustalili policjanci, od 2017 roku wielokrotnie znęcała się psychicznie i fizycznie nad matką, jej partnerem oraz młodszym rodzeństwem, matce groziła kilkukrotnie pozbawieniem życia, dopuściła się też jej pobicia w wyniku którego poszkodowana doznała naruszenia czynności narządów ciała, uszkodziła sprzęt codziennego użytku znajdujący się w domu powodując straty w kwocie około 650 złotych, a w marcu br. usiłowała też dokonać rozboju na matce, żądając wydania telefonu komórkowego.

Informacje jakie uzyskali na temat 16-latki policjanci wskazywały dodatkowo, że ta może używać środków odurzających i alkoholu. Nieletnia była dodatkowo upominana już przez sąd dla nieletnich w związku z niedopełnieniem obowiązku szkolnego, samowolnym opuszczaniem miejsca zamieszkania oraz domu dziecka w którym została przez pewien czas przebywała. Jej zachowanie wyraźnie wskazywało na wysoki stopień demoralizacji oraz lekceważenia norm społecznych i prawnych. Zastosowany wobec niej na czas trwania postępowania o demoralizację środek wychowawczy w postaci kuratora sądowego, też nie przynosił oczekiwanego rezultatu.

Funkcjonariusze ogniwa do spraw nieletnich wołomińskiej Komendy zatrzymali 16-latkę, po czym przesłuchali ją w charakterze nieletniej sprawczyni czynów karalnych, całość materiałów skierowali następnie z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do wydziału rodzinnego i nieletnich przy sądzie rejonowym w Wołominie. Sąd postanowił umieścić 16-latkę w schronisku dla nieletnich na okres najbliższych 3-miesięcy.