Ścieżka historyczna w parku miejskim w Tłuszczu

Ścieżka historyczna w parku miejskim w Tłuszczu, fot. tluszcz.pl

Zakończył się montaż tablic historycznych w parku na os. Długa w Tłuszczu.

Budowa ścieżki historycznej była możliwa dzięki współpracy Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyk oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Marcina Ołdaka. Wkrótce wzdłuż ścieżki zostaną zamontowane ławki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja była wdrożona w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „Równiny Wołomińskiej”.