Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Długiej

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Długiej, fot: zielonka.pl

Ścieżka rowerowa, która biegnie wzdłuż rzeki Długiej to popularna i komfortowa trasa dla rowerzystów. Jest jednak jedno miejsce w Zielonce, które wciąż stwarza niebezpieczeństwo – ścieżkę przecina Droga Wojewódzka nr 631, która nie daje możliwości zgodnego z prawem przekroczenia trasy.

By przekroczyć tę ruchliwą trasę, rowerzyści muszą zjechać ze ścieżki do przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu z ulic Powstańców i Mazurskiej. Niestety nie jest to opcja wygodna i wielu rowerzystów przekracza trasę niezgodnie z przepisami, przecinając ją w śladzie ścieżki. Niestety taki stan i brak odpowiedniej infrastruktury jest powodem wielu sytuacji stanowiących zagrożenie życia i zdrowia korzystających ze ścieżki rowerowej poprowadzonej po wale rzeki Długiej.

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w tym miejscu stało się jednym z wielu priorytetów Miasta w zakresie projektu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 631, opracowywanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Po rozpoczęciu kadencji i przejrzeniu inwestycji prowadzonych lub planowanych do realizacji w granicach naszego miasta przez zewnętrzne podmioty, podjęliśmy aktywne działania, by projekt modernizacji drogi wojewódzkiej został dostosowany do realnych potrzeb mieszkańców Zielonki. Postulowaliśmy o wpisanie do koncepcji 5 zmian, w tym zjazdu na działkę przy cmentarzu tak, by móc w przyszłości wybudować na niej parking, budowy przejścia podziemnego z ul. Długiej na cmentarz, wyjazdu z ul. Wiejskiej oraz budowy tunelu ze ścieżką rowerową pod drogą, który połączyłby ścieżkę rowerową w ul. Nadrzecznej z ul. Kujawską. Niestety opracowywanie koncepcji było już na takim etapie, że nasze postulaty były niemożliwe do ich uwzględnienia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak często nam wskazywano, na postulaty był czas w początkowym etapie opracowania, a to niestety zostało zaniedbane. Nie zaniechaliśmy jednak naszych działań i dzięki temu uwzględniono w koncepcji zjazd na działkę, na której w przyszłości powstanie parking przy jedynym cmentarzu w Zielonce. Aktualnie nadal aktywnie działamy by inwestor uwzględnił jeszcze jeden postulat możliwy do zrealizowania na tym etapie, tj. budowę tunelu ze ścieżką rowerową pod drogą wojewódzką, który połączyłby ścieżkę na wale rzeki Długiej w ul. Nadrzecznej z ul. Kujawską. – Komentuje Burmistrz Miasta Zielonka Kamil Michał Iwandowski.

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Długiej, ilustracja: zielonka.pl

Propozycją, która będzie rozwiązaniem bezpiecznym jest budowa tunelu w śladzie ścieżki, przy mostku na rzece Długiej. Urząd Miasta Zielonka w ramach działań przygotował koncepcję przebiegu tunelu w dwóch wariantach. Z analiz wynika, iż zaproponowane rozwiązanie jest możliwe do realizacji w momencie przebudowy drogi wojewódzkiej.

Proces nie jest łatwy, opiera się na współpracy z biurami projektowymi, wymaga synchronizacji terminów uzyskiwania zezwoleń, kompletnego powiązania odrębnych dokumentacji projektowych i połączenia wszystkich działań w jedno zadanie inwestycyjne.

– W tym konkretnym przypadku priorytetowe jest bezpieczeństwo mieszkańców – rowerzystów poruszających się nową ścieżką rowerową na wale rzeki Długiej. Już dziś jest zauważalny ogromny problem związany z łamaniem zasad bezpieczeństwa i przechodzeniem przez drogę wojewódzką nr 631 w niedozwolonym miejscu. Niestety taki proceder jest powtarzany wielokrotnie każdego dnia zarówno przez osoby starsze jak i niestety dzieci. W związku z tym niebezpiecznym miejscem (zakończeniem ścieżki rowerowej niemalże na krawędzi DW 631) oraz zauważalnym procederem, koniecznym wydaje się zaprojektowanie bezpiecznego przejazdu w formie tunelu pod mostem – czytamy na stronie Urzędu Miasta Zielonka.

Obecnie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich analizuje opracowane i przekazane przez Miasto dwa warianty przebiegu tunelu pod drogą wojewódzką. Wiele wskazuje na to, iż działania Miasta przyniosą założone pozytywne rozwiązanie – wpisanie do koncepcji budowy tunelu ze ścieżką rowerową. Ponadto, Miasto ze względu na tak niebezpieczny obszar, zaoferowało możliwość współfinansowania tego rozwiązania. Sprawa jest na tyle priorytetowa, iż oprócz prac koncepcyjnych realizowanych przez Miasto, składania postulatów, jest również poruszana przez Burmistrza i urzędników miejskich na każdym spotkaniu roboczym w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.