Seniorzy Mareccy – Kierunek aktywność

Seniorzy Mareccy - Kierunek aktywność

Marecka Rada Seniorów z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w bieżącym roku ogłosił pilotażowy program wsparcia „Mazowsze dla seniorów”. Do 29 kwietnia składane były wnioski o dofinansowanie działalności rad seniorów. Współpraca pomiędzy Marecką Radą Seniorów a miastem Marki zaowocowała złożeniem wniosku pod nazwą „Seniorzy Mareccy – Kierunek aktywność”. Podczas czerwcowej sesji radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznali na jego realizację 20.000 złotych.

Reklama

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja edukacyjna dla mareckich seniorów z częścią artystyczną w MCER, cykl spotkań szkoleniowych dotyczących funkcjonowania rady seniorów oraz spotkanie integracyjne środowisk seniorskich w Centrum Aktywności Fabryczna 3. Dofinansowane zostaną także zajęcia ogólnorozwojowe „Aktywny Senior” prowadzone na terenie naszego miasta. Efektem końcowym przeprowadzonych działań w ramach projektu będzie zaktywizowanie mareckich seniorów.

Reklama

– Ten projekt ma szczególne znaczenia po izolacji covidowej. Umożliwi mareckim seniorom powrót do normalnego funkcjonowania sprzed pandemii, dlatego bardzo cieszy nas uzyskane dofinansowanie. Dodatkowe środki wzmocnią nasze działania w obszarze polityki senioralnej – podkreśla burmistrz Jacek Orych.