Sołectwa ze wsparciem samorządu Mazowsza

Sołectwa ze wsparciem samorządu Mazowsza

89 inicjatyw sołeckich z subregionu warszawskiego wschodniego może liczyć na pomoc samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023”. Na ten cel władze regionu przeznaczyły ponad 862 tys. zł.

W ramach tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla sołectw” wsparcie trafi do 19 gmin z subregionu warszawskiego wschodniego. Wśród 89 dofinansowanych przez samorząd Mazowsza zadań znalazły się m.in. budowa placu zabaw we Mokrej Wsi (pow. wołomiński), modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów (pow. otwocki) czy zakup wyposażenia do klubu rolnika i zagospodarowanie terenu wokół klubu w sołectwie Boża Wola (pow. legionowski).

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, program od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem lokalnych samorządów. – Mamy trudne czasy. Rosnąca inflacja i wzrost cen dają się nam wszystkim we znaki. Tym bardziej dla wielu gmin nasza inicjatywa jest często jedyną możliwą opcją, by zrealizować inwestycje, na które brakuje środków w lokalnym budżecie.

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023” gminy mogły ubiegać się o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczególnych sołectwach m.in. na tworzenie terenów zielonych, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój twórczości folklorystycznej czy budowę obiektów sportowych i turystycznych. Co ważne, szansę na otrzymanie pomocy miały tylko te sołectwa, które nie skorzystały z dofinansowania w ramach programu w latach 2018-2022.

Z kolei Anna Brzezińska, radna województwa mazowieckiego, przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu, zwraca uwagę, że tego typu inicjatywy to jeden z elementów rozwoju Mazowsza. – Inwestowanie w sołectwa to inwestowanie w lokalną społeczność, poprawę bezpieczeństwa na wsi, czy rozwój infrastruktury sportowej. Dzięki programowi wsparcie płynie na realizację inwestycji najbardziej potrzebnych w danym regionie. A potrzeby są różne: wiaty przystankowe, altany, chodniki, siłownie plenerowe, ograniczniki prędkości na drogach gminnych.

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023” samorząd Mazowsza wesprze w sumie 755 inicjatyw sołeckich z całego regionu. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano ponad 7,4 mln zł.

Lp.

Gmina

Powiat

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.        

Dąbrówka

wołomiński

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Marianów

10 000,00 zł

2.        

Dąbrówka

wołomiński

Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Małopole

10 000,00 zł

3.        

Dąbrówka

wołomiński

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Działy Czarnowskie

6 000,00 zł

4.       

Jadów

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Jadów

10 000,00 zł

5.       

Jadów

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębe Duże i Iły

10 000,00 zł

6.        

Jadów

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyglądały i Podmyszadła

10 000,00 zł

7.       

Jadów

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kukawki

10 000,00 zł

8.       

Jadów

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachów

10 000,00 zł

9.        

Radzymin

wołomiński

Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Borki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

10.        

Radzymin

wołomiński

Zakup i montaż elementów małej architektury w sołectwie Słupno 1 w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

11.        

Radzymin

wołomiński

Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Dybowie, w Gminie Radzymin – etap I

10 000,00 zł

12.        

Radzymin

wołomiński

Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

13.        

Radzymin

wołomiński

Budowa oświetlenia ulicy Dworkowej w sołectwie Łąki w Gminie Radzymin

10 000,00 zł

14.        

Tłuszcz

wołomiński

Wykonanie chodnika w miejscowości Rysie

10 000,00 zł

15.        

Tłuszcz

wołomiński

Modernizacja placu zabaw w Dzięciołach

10 000,00 zł

16.        

Tłuszcz

wołomiński

Budowa placu zabaw we wsi Mokra Wieś

10 000,00 zł

17.        

Tłuszcz

wołomiński

Modernizacja placu zabaw w miejscowości  Chrzęsne

10 000,00 zł

18.        

Tłuszcz

wołomiński

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Szczepanek

10 000,00 zł

19.        

Tłuszcz

wołomiński

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie

10 000,00 zł

20.        

Tłuszcz

wołomiński

Budowa oświetlenia ulicznego w Jaźwiu

10 000,00 zł

21.        

Tłuszcz

wołomiński

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kury oraz w miejscowości Balcery (2 słupy)

10 000,00 zł

22.        

Tłuszcz

wołomiński

Budowa oświetlenia ulicznego w Stryjkach w kierunku miejscowości Ołdaki

10 000,00 zł