Spotkanie dot. projektu przebudowy ul. Armii Krajowej w Zielonce

Spotkanie dot. projektu przebudowy ul. Armii Krajowej w Zielonce

Zapraszamy na spotkanie dotyczące aktualnie opracowywanej „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Zielonce”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 marca w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce (ul. Wilsona 34/36), o godzinie 18:00.

Na spotkaniu będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi oraz zgłoszenia uwag i wniosków, w szczególności w zakresie przyszłego usytuowania zjazdów na posesje.

Z planowanym projektem można zapoznać się w załączniku pod LINKiem. Uwagi do projektu można przesyłać na adres e-mail: projekty@zielonka.pl.