Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Kobyłce

Szkolenie dla organizacji pozarządowych w Kobyłce, fot: kobylka.pl

Zapraszamy aktywnych mieszkańców, grupy nieformalne i lokalne organizacje na spotkanie doradczo-konsultacyjne w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie”.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego (czwartek) w godz. 18.00-20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1.

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych oraz swoich wspólnot lokalnych.

Przebieg spotkania:
– FIO-Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu
– Inspiracje – prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie w ubiegłych latach

Tematyka spotkania:
– Co zrobić, aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
– Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
– Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie” (do 5000zł)?
– Grupy nieformalne
– Grupy samopomocowe
– Młode organizacje pozarządowe (czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł)

Spotkanie poprowadzi Stanisława Retmaniak (z ramienia Realizatora Projektu, Stowarzyszenia BORIS).

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w Kobyłce