Spotkanie informacyjne dotyczące wymiany pieców w Zielonce

Komin, fot Pixabay

Urząd Miasta Zielonka zaprasza Mieszkańców Zielonki, zainteresowanych tematem wymiany pieców, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w przyszłą środę (21 marca).

Spotkanie skierowane jest w szczególności do osób zainteresowanych likwidacją kotłów węglowych na rzecz nowych ekologicznych urządzeń grzewczych, tj. spalających biomasę lub wykorzystujących paliwa gazowe.

Początek o godz. 19:00 do Sali Widowiskowej OKiS, przy ul. Łukasińskiego 1/3 w Zielonce. Spotkanie będzie miało charakter informacyjny. W czasie jego trwania przedstawione zostaną założenia naboru wniosków o dofinansowanie/ konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 ogłoszonego przez Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

www.zielonka.pl