Spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu trasy S10

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu trasy S10

W czwartek 5 marca o godz. 19:00 w sali gimnastycznej w szkole w Starych Załubicach odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Radzymin na temat planowanego przebiegu trasy S10 przez teren gminy.

Inwestycja jest planowana w ramach budowy otoczenia komunikacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Spotkanie konsultacyjne będzie połączone z zainicjowanym wcześniej spotkaniem, przygotowywanym przez sołtysów z terenu parafii Stare Załubice na ten sam temat. Ze względu na możliwą dużą liczbę uczestników spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej.

Podczas spotkania zostaną przeanalizowane proponowane przez CPK korytarze trasy S10 oraz zostanie przedstawione stanowisko gminy Radzymin w tej sprawie. Dyskusja będzie podstawą do przekazania spółce CPK stanowiska gminy Radzymin.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele CPK i władz samorządowych:

  • p. Marcin Horała, poseł na Sejm RP i Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • p. Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
  • p. Adam Lubiak, Starosta Wołomiński
  • Radni Rady Powiatu Wołomińskiego z terenu gminy Radzymin: p. Paweł Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu, p. Cezary Wnuk, wiceprzewodniczący Rady, p. Marta Rajchert
  • Radni Rady Miejskiej w Radzyminie
  • p. Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK Sp. z o.o. ds. relacji z otoczeniem inwestycji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. prowadzi obecnie konsultacje społeczne w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, w którym zaprezentowano warianty korytarzy komunikacyjnych wokół CPK. Korytarze drogowe przyszłej trasy S10 przebiegają przez teren gminy Radzymin.

Szczegółowe mapy i materiały znajdują się na stronie https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Tam można również wypełnić formularze konsultacyjne on-line.