Spotkanie z GDDKiA w sprawie budowy drogi S17

Droga ekspresowa, fot: fotolia.com

Wczoraj w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie dotyczące drogi S17.

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów Marek, Ząbek, Zielonki i Wołomina oraz nadleśnictwa Drewnica przedstawili swoje uwagi do zaprezentowanej, w formie wizualizacji przestrzennej, Koncepcji Programowej Budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17, na parametrach drogi ekspresowej, na odc.Węzeł „Drewnica” na dr. S8 do km ok. 3+600.

Przede wszystkim zwrócono inwestorowi uwagę w zakresie przewidzianych zbyt niskich ekranów. Obecnie proponuje się ich wysokość od 3 do 4,5 m, co jest niestety zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, dla porównania przy DK 631 zamontowane są 7 metrowe. Samorządowcy wystąpili też z wnioskiem do przedstawicieli GDDKiA, by w planach ująć ekrany dźwiękochłonne na podjazdach i estakadach. Zapobiegłyby one przenoszeniu się hałasu ponad zalesieniami. Takie rozwiązania zredukowałyby w znacznym stopniu, odczuwalną przez okolicznych mieszkańców, uciążliwość ciągłego echa bardzo wzmożonego ruchu samochodowego.

Ponadto, gminni reprezentanci zaproponowali, by Inwestor rozważył zastosowanie również innych, ekologicznych izolacji akustycznych, np. w formie zielonych ścian, czy dodatkowych nasadzeń.

Większość obecnie zaplanowanych ekranów, o łącznej długości około 300 m, przewidziana jest w okolicy węzła „Drewnica”.

W przedstawionej koncepcji znajduje się bardzo wiele odstępstw od obowiązujących przepisów dla tego typu drogi. Spowodowane jest to nienormatywnymi odległościami pomiędzy węzłami na omawianym odcinku drogi S17. Zgodnie z regulacjami odległość ta powinna być o długości 5km, a w przypadku S17 mamy odstępstwo do 2 km. Przedstawiciele gminy Ząbki wskazali potrzebę wprowadzenia zmian w projekcie węzła „Ząbki”, w szczególności znaczących korekt w zakresie zjazdu i skrzyżowania w ul. Szwoleżerów.

Koncepcja Programowej Budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17

Samorządowcom zostało przedstawione też alternatywne rozwiązanie sterowania ruchem w sytuacji kryzysowej. Przewiduje ono poprowadzenie ruchu kołowego przez centrum Zielonki, tj. ulicę Kolejową. Plan ten spotkał się z jednoznacznym sprzeciwem Zastępcy Burmistrza Zielonki, który przypomniał przedstawicielom GDDKiA, że ulica Kolejowa jest drogą gminną, a nie wojewódzką (od 18 grudnia 2018 r.). Ponadto tunel kolejowy w Zielonce nie spełnia wymogów co do wysokości przejazdu dla wszystkich pojazdów.

Inwestor wstępnie przewiduje, że inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2022. Cała inwestycja, według aktualnych szacunków, może kosztować około 602 mln złotych.