Starostwo Powiatowe w Wołominie zakupiło 100 laptopów dla uczniów

Starostwo Powiatowe w Wołominie zakupiło 100 laptopów dla uczniów, fot: powiat-wolominski.pl

W piątek 17 kwietnia do Starostwa Powiatowego w Wołominie zostały dostarczone laptopy zakupione ze środków Powiatu oraz grantu Ministerstwa Cyfryzacji w ramach programu Zdalna Szkoła.

Gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Powiat Wołomiński otrzymał do dyspozycji 100 tys. złotych, a gminy z naszego terenu łącznie blisko 1 mln złotych. Koszt zakupu 100 nowych komputerów wyniósł 220 tys. złotych – 100 tys. zł pokryła dotacja, a 120 tys. złotych zabezpieczył zarząd powiatu ze środków własnych.

Dystrybucją sprzętu do szkół zajął się Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik wspólnie  z członkiem zarządu Pawłem Dąbrowskim oraz radnymi Cezarym Wnukiem, Adamem Pietrzakiem i Piotrem Borczyńskim. Laptopy trafiły do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński. Każdy komputer ma również dostęp do internetu,  co umożliwia zdalne przeprowadzanie lekcji. Konfiguracja techniczna sprzętu pozwala na ich wykorzystanie w szkolnych pracowniach komputerowych po zakończeniu pandemii.