Strefa płatnego parkowania w Ząbkach

Parkometr, fot: pixabay.com

Na wiosnę 2022 r. planowana jest realizacja strefy płatnego parkowania w Ząbkach. To duża zmiana w życiu zmotoryzowanych mieszkańców miasta.

Rozmowa z panem Wiesławem Sokołowskim, Zastępcą Kierownika Referatu Infrastruktury i Transportu Publicznego w Urzędzie Miasta Ząbki:

Dlaczego w Ząbkach zostanie zrealizowana strefa płatnego parkowania?

– Niepohamowany rozwój motoryzacji dotyka wielu miast, w tym również Miasta Ząbki. Zachodzi więc konieczność ograniczania dostępności dla pojazdów samochodowych tych obszarów miasta, gdzie miejsca postojowe są deficytowe oraz gdzie rotacja pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych jest niewystraszająca. Długotrwałe blokowanie miejsc postojowych w centrum miasta powoduje ich nadmierną zajętość i niewykorzystanie drogowej przestrzeni publicznej w należyty sposób.

Jakie korzyści dla miasta przyniesie system płatnego parkowania?

– Preferencyjny dla mieszkańców Ząbek, system strefy płatnego parkowania, ma spowodować większy udział w kosztach infrastruktury miejskiej wszystkich zamieszkałych na terenie Ząbek, przez co, zwiększą się możliwości finansowe miasta pożytkowane na rzecz lokalnej społeczności.

Jakie zyski przyniosą miastu opłaty parkingowe?

– Wprowadzenie strefy płatnego parkowania nie jest realizowane dla osiągania zysków, mamy nadzieję że koszty i zyski będą się bilansować. Nie można jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie miesięczny zysk ze strefy, ponieważ jest to trochę jak przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu.

Czy planowane jest wprowadzenie aplikacji służącej do płacenia za parkowanie w strefie?

– Oczywiście, planujemy wprowadzenie możliwości uiszczania opłat przy pomocy aplikacji mobilnych. Obecnie, na rynku jest kilka firm świadczących takie usługi.

Kto może spodziewać się zniżek/zwolnienia z opłat za parkowanie?

– Poza pojazdami wymienionymi w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, stawkę zerową planujemy w uchwale dla pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających Kartę parkingową, pojazdów służb miejskich i Ośrodka pomocy społecznej w Ząbkach podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz motocykli i skuterów. Zwolnione z opłat na zastrzeżonych stanowiskach postojowych będą również zakłady opieki zdrowotnej i jednostki budżetowe. Planowany jest również abonament dla mieszkańca w wysokości 30 zł rocznie. W szczególności, preferencyjne opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania dotyczą posiadaczy Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek”. Dla nich proponujemy zerową stawkę opłaty za 50 minut postoju jednorazowo w danym dniu oraz niższe ceny biletów: za pierwszą godzinę 0.50 zł, drugą godzinę 0.60 zł, trzecią godzinę 0.70 zł i za czwartą i kolejną godziny postoju po 0.50 zł.

Czy opłaty w strefie płatnego parkowania w Ząbkach będą pobierane w soboty i niedziele?

W soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, opłaty za postój nie będą pobierane, ponieważ aktualnie w przypadku Ząbek byłoby to niezgodne z art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych. Opłaty we wszystkie dni tygodnia można pobierać tylko w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, którą z kolei można zorganizować w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców.