Subregion warszawski wschodni z nowymi inwestycjami

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostanie 15 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: legionowski, otwockim i wołomińskim. Jednocześnie dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza w wysokości 158 tys. zł wyremontowanych zostanie 8 strażnic OSP w powiatach: legionowskim, otwockim i wołomińskim.

17 czerwca w siedzibie Delegatury UMWM w Wołominie umowy w tych sprawach podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczacy Sejmiku Mazowsza Marcin Podsędek i radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

Marszałek Adam Struzik zaznacza, że to kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. – To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu w wysokości ponad 1,2 mln zł samorządowcy z subregionu warszawskiego wschodniego zrealizują w tym roku 15 inwestycji (lista zadań poniżej).

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Nieporęt legionowski Przebudowa ul. Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska 115 000 zł
2. Karczew otwocki Przebudowa drogi gminnej nr 270314W etap I w miejscowości Glinki 110 000 zł
3. Kołbiel otwocki Przebudowa drogi w miejscowości Wola Sufczyńska 65 000 zł
4. Osieck otwocki Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów ornych na działce nr 309/2 w miejscowości Czarnowiec 55 000 zł
5. Sobienie-Jeziory otwocki Modernizacja drogi gminnej w m. Siedzów 75 000 zł
6. Wiązowna otwocki Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec 35 000 zł
7. Dąbrówka wołomiński Przebudowa drogi gminnej 430102W w miejscowości Zaścienie, Gmina Dąbrówka 85 000 zł
8. Jadów wołomiński Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 498 Myszadła-Podłęże 95 000 zł
9. Klembów wołomiński Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb 90 000 zł
10. Poświętne wołomiński Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) 95 000 zł
11. Radzymin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Żukowskiego w miejscowości Zawady, Gmina Radzymin – dz. ewidencyjna nr 116 – II etap 55 000 zł
12. Strachówka wołomiński Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Krawcowizna – Grabszczyzna 95 000 zł
13. Tłuszcz wołomiński Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów 95 000 zł
14. Wołomin wołomiński Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolnej we wsi Nowe Lipiny 75 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat wołomiński Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz 100 000 zł

Remonty strażnic OSP

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. Do 8 jednostek OSP z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego trafi ponad 158 tys. zł. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną strażnice OSP Legionowo, OSP Kałuszyn, OSP Otwock Wielki, OSP Lubice, OSP Sobienie-Jeziory, OSP Roszczep, OSP Wola Ręczajka oraz OSP Zawady.

– Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy niosą pomoc bez wahania i bezinteresownie, często ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Dlatego od wielu lat konsekwentnie wspieramy mazowieckie OSP przeznaczając środki na zakup sprzętu czy umundurowania. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie remontów strażnic w powiatach okołowarszawskich. Remizy to nie tylko miejsca pracy, ale też spotkań i integracji mieszkańców oraz działań kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Lista jednostek OSP, które otrzymały dofinansowanie na remont strażnicy:

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

OSP

Kwota dofinansowania

1.

Legionowo

legionowski

OSP Legionowo

20 000 zł

2.

Wieliszew

legionowski

OSP Kałuszyn

20 000 zł

3.

Karczew

otwocki

OSP Otwock Wielki

20 000 zł

4.

Kołbiel

otwocki

OSP Lubice

20 000 zł

5.

Sobienie-Jeziory

otwocki

OSP Sobienie-Jeziory

18 300 zł