Szkoła przy Szkolnej w Markach zmieni się nie do poznania

Sytuacja lokalowa Szkoły Podstawowej nr 2 jest bardzo trudna. W tym roku do 27 oddziałów uczęszcza niemal 600 uczniów. W kolejnym roku szkolnym dojdzie kilka klas, a murów szkoły nie opuści żadna.

Z uwagi na reformę oświaty obecne klasy siódme staną się ósmymi. Sytuacja zacznie się jednak poprawiać, a wszystko za sprawą dzisiejszej umowy, dzięki której szkoła zostanie kompleksowo zmodernizowana i rozbudowana. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i zbuduj” jest wybrana w przetargu firma Budimex.

– Liczba mieszkańców naszego miasta błyskawicznie się zwiększa, tymczasem przez wiele lat baza edukacyjna nie była rozbudowywana. W tej kadencji odrabiamy zaległości – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Szkoła podstawowa nr 2 w Markach

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemów była zakończona w ubiegłym roku rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy Okólnej. Inwestycja również była realizowana w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Dzięki niej powstały blok edukacji wczesnoszkolnej oraz sala sportowa.

– W tym roku zdobyliśmy finansowanie i podpisaliśmy umowy na rozbudowę Przedszkola Miejskiego przy ul. Dużej, budowę filii szkoły podstawowej przy Okólnej oraz Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przy ul. Wspólnej. Ostatnim akcentem w tej fali inwestycji jest umowa na kompleksową modernizację „Dwójki’ – mówi Jacek Orych.

Szkoła podstawowa nr 2 w Markach

W imieniu miasta podpisały ją Mareckie Inwestycje Miejskie, które m.in. czuwają nad najnowszymi projektami edukacyjnymi.

W planach są m.in. wybudowanie przy ul. Szkolnej nowej części edukacyjnej, wyburzenie starej hali i budowa nowej, budowa nowego bloku żywieniowego. Obecny budynek zostanie kompleksowo wyremontowany. Po zmianach w koncepcji udało się tak zaplanować inwestycję, by pozostały oba boiska. Jedno z nich zostanie przykryte balonem i będzie mogło być wykorzystywane także w okresie zimowym.

– Obecnie powierzchnia zabudowy szkoły wynosi 3,5 tys mkw. Po zakończeniu inwestycji wzrośnie do 7,5 tys. mkw. Teraz szkoła ma 14 sal lekcyjnych, po rozbudowie będzie ich 27. Placówka będzie w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Będzie też energooszczędna – zastosujemy panele fotowoltaiczne – tłumaczy Jacek Orych.

Szkoła podstawowa nr 2 w Markach

Na czas robót przy Szkolnej uczniowie klas nauczania początkowego będą uczyć się w nowej filii przy ul. Okólnej. Powstanie tam nowoczesny obiekt w technologii modułowej, zapewniający wysokie standardy edukacyjne. Po zakończeniu prac wszystkie dzieci będą uczyły się przy Szkolnej, a filia przy Okólnej zamieni się w miejskie przedszkole.