Targowisko w Radzyminie bez handlu żywymi zwierzętami

Targowisko, bazar, fot. Pixabay

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej w Radzyminie począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku nie będzie organizowany handel żywymi zwierzętami na terenie targowiska miejskiego.

Handel wszelkimi pozostałymi towarami i artykułami będzie się odbywał tak jak dotychczas, tj. w środy i soboty, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z regulaminem targowisko będzie otwarte w godzinach 04:00-14:00.

Do końca roku 2020 we wtorki i piątki na targowisku miejskim w Radzyminie handlowano zwierzętami gospodarskimi. Zgodnie z regulaminem targowiska, przyjętym w wyżej wymienionej uchwale, od początku nowego roku 2021 handel zwierzętami nie będzie miał już miejsca.