Uczniowie z Wołomina poznają żydowską historię swojego miasta

Uczniowie z Wołomina poznają żydowską historię swojego miasta, fot: dialog.org.pl

W dniach 10 kwietnia – 17 czerwca 2018 r. uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie odbędą warsztaty i przygotują projekt w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu.

Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w 327 szkołach w ponad 215 miejscowościach całej Polski.

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Wołomina. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2019 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.

Uczniowie z Wołomina poznają żydowską historię swojego miasta, fot: dialog.org.pl

Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim w Wołominie można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/