Ulica Przyjacielska połączy Kobyłkę z trasą S8

3390
Budowa drogi, fot fotolia.com

Jedną z priorytetowych inwestycji realizowanych w bieżącym roku w Kobyłce jest budowa ulicy Przyjacielskiej bezpośrednio łączącej się z węzłem Kobyłka i trasą S8. Prace będą trwały od lipca do końca listopada.

Zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową drogi” obejmuje budowę nowej ulicy wraz z chodnikiem dopuszczającym ruch rowerowy, zjazdy do posesji mieszkańców oraz odwodnieniem terenu pod jezdnię. Nowy odcinek o długości 1600 metrów to ogromne ułatwienie komunikacyjne, dzięki któremu skróci czas kierowcom jadącym w stronę Warszawy czy też Białegostoku.
Do ogłoszonego w maju przetargu przystąpiło pięciu oferentów. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę i ostatecznie podpisano umowę 5 czerwca z wykonawcą. Zadanie o łącznej wartości 3 444 000 zł będzie realizować Zakład Ogrodniczo-Drogowy z Kobyłki.

Ulica Przyjacielska w Kobyłce

Źródło: UM Kobyłka

Komentarze