Ulice planowane do remontu w 2022 roku w Ząbkach

Roboty drogowe, fot: Countrypixel/fotolia.com

Urząd Miasta Ząbki poinformował o planowanych w tym roku kompleksowych przebudowach dróg.

W planie zostały ujęte ulice:
– Bema, Mickiewicza (odc. Bema – Batorego), Niepodległości, Parkowej,
– Jagiellońska,
– Wyszyńskiego (odc. Wolności – Wigury),
– Jasna,
– Słoneczna,
– Bartosza,
– Skrajna,
– Gajowa (odc. Tulipanowa – rondo Sosnowa/Gajowa)
– Kołłątaja, Piłsudskiego (odc. Szkolna – Targowa)

W związku z budową powyższych ulic, mieszkańcy planujący przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej powinni dokonanać niezbędnych formalności oraz wykonać roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza przed rozpoczęciem remontu bądź budowy w/w dróg przez Miasto Ząbki.

Po zakończeniu robót budowlanych przez Miasto Ząbki wykonanie przyłączy będzie utrudnione ze względu na objęcie nowych dróg gwarancją na wykonane roboty budowlane.