Unijne pieniądze wpłynęły do Marek

Unijne pieniądze wpłynęły do Marek, fot: marki.pl

W maju 2021 r burmistrz Jacek Orych i skarbnik Beata Orczyk podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, dzięki której miasto uzyskało wsparcie z Unii Europejskiej.

Chodzi o pokrycie części wydatków związanych z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, przede wszystkim z zakresu budowy kanalizacji deszczowej oraz modernizacji rowów melioracyjnych. 30 grudnia na konto mareckiego ratusza wpłynęły pierwsze pieniądze z tego tytułu. Miasto otrzymało 2 669 512 zł i 70 gr z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

– Odzyskaliśmy część pieniędzy, które przeznaczyliśmy na takie inwestycje drogowe jak np. budowa ciągu Jowisza-Marsa-Saturna. Mam nadzieję, że uzyskamy kolejne dotacje dotyczące tego zakresu. Przed nami kolejne przedsięwzięcia, obejmujące budowę kanalizacji deszczowej. Z tego źródła sfinansujemy też nasz marecki plan adaptacji do zmian klimatu. Składam serdecznie podziękowania pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za współpracę przy rozliczaniu złożonych inwestycji kanalizacyjnych i melioracyjnych, a także pracownikom oraz współpracownikom naszego ratusza, którzy postarali się o dofinansowanie i starają się o kolejne! Brawo Wy – dobra robota – napisał na FB burmistrz Jacek Orych.