Uruchomienie syren alarmowych

Syreny alarmowe, fot: fotolia.com

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, od 6 do 9 października na terenie naszego województwa planowane jest uruchomienie syren alarmowych, wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-20.

– Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.