W przyszłym tygodniu rusza remont ulic mareckiego Zieleńca

Ulica Główna w Markach, fot: UM Marki

Wiosną ubiegłego roku zakończyły się prace przy modernizacji ulicy Sowińskiego. Została uzupełniona kanalizacja deszczowa, ułożona nowa nawierzchnia, powstały chodniki i droga rowerowa. Zakres robót sięgał skrzyżowania z ul. Stawową.

Mieszkańcy Zieleńca, którzy licznie uczestniczyli w konsultacjach społecznych, pytali, czy i kiedy nastąpi ciąg dalszy. Odpowiedź brzmi – w przyszłym tygodniu.

W lutym miasto Marki podpisało umowę z firmą Strabag na wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, fragmentu Wesołej i północnej części ulicy Przyleśnej.

– Dzięki temu powstanie wygodny dojazd z Zieleńca do centrum Marek – mówi burmistrz Jacek Orych.

To największa umowa drogowa w dziejach Marek. Wykonawcę wyłoniono dopiero w drugim przetargu. W pierwszym najtańsza oferta wynosiła 14,9 mln zł i znacznie przekraczała kosztorys. Dlatego samorząd zdecydował się powtórzyć postępowanie. W drugim przetargu najtańszą (i jedyną) ofertę złożył Strabag. Koszt inwestycji wyniesie 12,9 mln zł brutto.

W przyszłym tygodniu rusza remont ulic mareckiego Zieleńca, fot: marki.pl

Zakres robót jest bardzo szeroki. Przede wszystkim ulice na Zieleńcu dostaną odwodnienie. Powstanie kanalizacja deszczowa połączona z oczyszczalnią wód opadowych. Główna uzyska nawierzchnię z betonu asfaltowego, przyległe do niej – z kostki. Powstanie też droga rowerowa, którą od kresu ulicy Sowińskiego będzie można pojechać przez Główną do węzła Zielonka 2. Na tę część inwestycji Marki otrzymały unijne dofinansowanie. Budowa drogi rowerowej ma zapewnione pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”.

Inwestycja powinna być ukończona jesienią tego roku.

źródło: marki.pl