W weekend zmiana organizacji ruchu na Żołnierskiej

2502
Roboty drogowe, fot: fotolia.com

Od piątku, 25 sierpnia od godz. 22.00 zmieni się organizacja ruchu na przebudowywanej ul. Żołnierskiej pomiędzy ul. Marsa a ul. Strażacką. Ruch zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię wschodnią.

Objazd zamkniętego odcinka, fot. Miasto Stołeczne Warszawa

W nocy z piątku na sobotę (z 25 na 26 sierpnia) wykonawca przebudowy ulic Marsa i Żołnierskiej wprowadzi duże zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywały do końca roku. Ruch na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Marsa do wiaduktu nad torami kolejowymi zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię wschodnią. Kierowcy będą mieli na niej do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Jezdnia zachodnia zostanie wyłączona z ruchu i rozpocznie się jej przebudowa.

Przed wiaduktem nad torami kolejowymi kierowcy przejadą przez przewiązkę na jezdnię zachodnią, następnie pojadą zachodnim wiaduktem nad ul. Strażacką i nową zachodnią jezdnią do skrzyżowania z ul. Czwartaków. Tak jak dotychczas ruch na tym węźle będzie odbywał się wybudowanymi łącznicami okalającymi przyczółki wiaduktu. Ulica Czwartaków będzie miała połączenie ul. Żołnierską, ale tylko ze wschodnią łącznicą. Utrzymana będzie możliwość zjechania z ul. Żołnierskiej w ul. Czwartaków (jadąc od strony ul. Marsa) oraz skrętu z ul. Czwartaków w kierunku Zielonki. Relacja w stronę ul. Marsa odbywa się poprzez zawrotkę przy północnym połączeniu łącznic z trasą główną ul. Żołnierskiej.

Równocześnie z przełożeniem ruchu na ul. Żołnierskiej wprowadzone będą zmiany na skrzyżowaniach z ulicami Strażacką i Marsa. Na węźle z ul. Strażacką zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia jezdnia ul. Żołnierskiej i wlot ul. Strażackiej od strony Starego Rembertowa. Jadąc z tego kierunku trzeba będzie skręcić w lewo i przejechać łącznicą pod wiaduktami – dalej będzie można pojechać w stronę Targówka lub skręcić na ul. Żołnierską do ul. Marsa. Z kolei jadący ul. Żołnierską od strony ul. Marsa nie będą mogli skręcić w ul. Strażacką w żadnym kierunku. Objazd dla tych relacji zostanie poprowadzony przez ul. Czwartaków. Natomiast jadący od strony Ząbek będą mieli możliwość skrętu w prawo w ul. Strażacką i dalej jazdy w kierunku Targówka lub przejechania łącznicą pod wiaduktami w stronę Rembertowa.

Zmiany czekają kierowców także na skrzyżowaniu z ulicami Marsa i Rekrucką. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu dla jadących ul. Żołnierską od strony Strażackiej w lewo w ul. Marsa w kierunku Starego Rembertowa. Jadący w tej relacji będą mogli tylko pojechać prosto do ul. Rekruckiej lub skręcić w prawo w kierunku Trasy Siekierkowskiej.

Trwa przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej. Nowa droga znacznie poprawi połączenie z dzielnicą Rembertów i wyjazd z miasta w kierunku podwarszawskich gmin Ząbki, Zielonka, Marki, Kobyłka, Sulejówek. Przebudowane będą ulice Marsa i Żołnierska na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy i wybudowanego przez samorząd województwa mazowieckiego dwujezdniowego odcinka drogi nr 631. Zakres prac jest duży, to m.in. budowa wiaduktów nad skrzyżowaniami, całkowita przebudowa obecnych jezdni, wyburzenie i budowa nowych wiaduktów nad torami kolejowymi, budowa chodników i dróg rowerowych. Cała inwestycja zakończy się jesienią 2018 r.

źródło: www.um.warszawa.pl

Komentarze