W Ząbkach wystartowała rekrutacja do przedszkoli

W Ząbkach wystartowała rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Mieście Ząbki na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie od 10 do 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Burmistrz Miasta Ząbki w § 1 Zarządzenia Nr 0050.32.2017 z dnia 27 marca 2017 r., ustalił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, co obrazuje poniżej Tabela nr 1.

ZOBACZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

Pobierz wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Informacja do jakich placówek można składać wnioski o przejęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Miasta Ząbki w okresie od 10 do 25 kwietnia 2017 r.

Źródło: UM Ząbki